2012. november 30.

Mentor Oscar Pályázat


Mentor Oscar Pályázat leadás: december 1-ig

December 1-ig még pályázhat, vagy ajánlhat jelölteket a hagyományteremtő szakmai elismerésre, a Mentor Oscarra. 


A jó mentor három ismertetőjegye

Kiváló hallgató


Kérdez, érdeklődik és addig, amíg képbe nem jön, nem mond véleményt. Látszik rajta, hogy érdekli, amit mondunk, figyel és tisztázza a részleteket. A kérdései lényegre törőek, néha kíméletlenek, de sosem tolakodóak. Emlékszik arra, amit a legutóbb meséltünk neki.


Bölcs


Az, hogy képes volt túlélni (háborút vagy a cégátszervezéseket) megfontolttá, talán kicsit távolságtartóvá tette a napi eseményekkel szemben. Mind a rövidtávú, mind a középtávú, mind a hosszú távú következményekkel számol. Más, új, eltérő nézőpontokat mutat meg. Halászni tanít, nem ad halat.


Motiváló


Kizökkent, terel és megerősít. Elhiszi, hogy meg tudjuk csinálni. Amikor visszatérünk hozzá, nem felejti el megkérdezni, hogy mi lett a múltkor kitűzött célokkal. Saját példájával is bizonyítja, hogy lehetséges. Amikor nincs ott, akkor is ott van: a fejünkben, a gondolatainkban.
Ismer ilyet?
Ne tétovázzon, jelölje! Ha mentorál, mentorált, vagy ismer olyan szervezetet, ahol sikeres mentoring program folyik, nevezzen a Mentor Oscar Pályázaton, nyerje el, vagy segítsen nekik nyerni a több mint 5.000.000 forint értékű díjakból és megszerezni az ezzel járó szakmai elismerést. A részleteket megtalálja a mentoroscar.hu honlapon, a díjátadó 2013. február 5-én az 5. Magyarországi Coaching Konferencián lesz.

A Mentor Oscart hagyományteremtő céllal hozták létre olyan szervezetek, amelyek fontosnak tartják a munkatársközpontú, támogató és ugyanakkor eredményorientált vezetői szemlélet meghonosítását és elismerését.

Munkahelyi barátságok


Forrás: Mindennapi pszichológia, Uj Anikó

Felnőtt életünk nagy részét a munkahelyünkön töltjük, ezért joggal vetődik fel a kérdés: lehet-e a munkahelyen barátokat szerezni, barátságokat fenntartani?

Barátból főnök

Fiatal vezetőktől hallottam többször is ugyanazt a történetet: tanulmányaik során szoros barátságot kötöttek egyetemista társaikkal, majd ugyanannál a cégnél vállaltak munkát, és néhány év elteltével egyikükből a másik főnöke lett. Mindketten nehezen tudták kezelni a helyzetet: a frissen kinevezett  főnök alig tudta elismertetni tekintélyét a korábbi haverokkal, hiszen megmaradt a „lazaság”, az egymás közti kötetlen stílus, s ezzel nem fért össze a vezetői „keménykedés”. Ha a fiatal vezető próbált szigorúan fellépni, az egyetemi haverok nemigen vették komolyan.
Előfordult, hogy az egyetemi baráti körből kiemelt fiatal vezető hiába szerette volna fenntartani a barátságot, a cég kultúrájából és az ő pozíciójából következően adódtak olyan helyzetek, amikor kénytelen volt hatalmi eszközökkel élni. Ezt a beosztott-barát úgy érzékelte, hogy az eddig-haver főnöke „lenyomta” őt, amivel megsértette korábbi barátságukat. Ezután már nem tudott ugyanolyan spontán módon, közvetlenül fordulni hozzá, mert attól tartott, újra felveszi a „főnöki pózt”. Kettejük kapcsolata így egyre inkább távolodott a barátságtól és átváltozott szokásos főnök-beosztotti viszonnyá.

Fenn lehet-e egyáltalán tartani a barátságot, ha az egyik félből a másik főnöke lesz? Az ilyen helyzetekben keletkező problémák alapvető oka, hogy a barátság alapvetően egyenrangú partnerek viszonya, míg a főnök-beosztotti helyzet alá-fölérendeltséget alakít ki. A pszichológia tranzakcióanalízisként ismert irányzata az emberi viselkedést háromféle szerepbe sorolja: „felnőtt”, „szülő”, „gyerek”. Attól függően, hogy adott szituációban az egyik fél hogyan viszonyul a másikhoz, hogyan kezeli a megnyilvánulásait, tekintheti őt egyenrangú partnernek, vagyis „felnőttként” bánik vele; alávetheti magát a másiknak, vagyis „lemegy gyerekbe”; illetve partnere fölé kerekedhet és uralhatja, irányíthatja őt, ilyenkor „szülő” szerepbe kerül a másikkal szemben.  A barátság, mint hosszú távú emberi kapcsolat akkor működőképes, ha két „felnőtt” kapcsolata, a munkahelyi főnök-beosztotti viszony azonban alapvetően „szülő-gyerek” kapcsolatot jelent. Minden konfliktusos munkahelyi szituációban az eddigi barát főnök/beosztott páros tudat alatt kerül szembe ezzel a problémával, és az erős külső elvárások, a munkahely mint olyan miatt leggyakrabban a „szülő-gyerek” viszonyba sodródik a kapcsolat. Ezért olyan gyakori a fenti példához hasonlóan megromlott barátság. 

Főnökből barát

Másik történetünk főszereplője pályakezdőként egy nála jóval idősebb, tapasztalt főnökhöz került, aki bizonyos szempontból szigorú, nehezen meggyőzhető volt – mindemellett szakmai tudását, szakértelmét senki sem kérdőjelezhette meg. Hősünk nagyon sokat tanult tőle, szakmailag példaképének tekintette. Néhány év elteltével a vezető más szervezetbe került, új területen kezdett dolgozni, és a korábbi pályakezdő is szép szakmai karriert futott be.  Évek múltán egy szakmai fórumon találkoztak újra, ennek kapcsán élénkült meg közöttük ismét a kommunikáció és vált a kapcsolatuk barátivá – immár egyenrangú felek kapcsolatává. Ebben az esetben a közös (szakmai) érdeklődési kör volt az a kapocs, ami megalapozta a barátságot, és mivel nem nehezedett rájuk a munkahelyi hierarchia, a jelentős életkorbeli különbség ellenére képesek voltak felnőttként barátságot kötni.

Sokan tudnának hasonló példákat mondani saját környezetükből – az ilyen esetek közös vonása általában az, hogy nem az éppen aktuális, hanem a volt főnök válik a későbbiekben baráttá. Ilyenkor adott a barátsághoz nemcsak a közös munkahelyi, szakmai háttér, de a közös élmények mellett egymás személyiségének ismerete is, különösen hosszabb időtáv esetén. A munkahelyi szervezeti hierarchia megszűnésével, a hatalmi viszonyok megváltozásával lehetővé válik, hogy a két fél egyenrangú partnerként folytassa a kapcsolatot, amely így barátsággá mélyül.
Az éppen aktuális főnökkel való barátságot nemcsak a vezető-beosztott hatalmi viszony nehezíti, hanem gyakran a munkatársi környezet is: sokszor rossz szemmel nézik azt, aki túl sok időt tölt a vezetőjével és mások szerint túl közel kerül hozzá. Az erre vonatkozó ellenséges vagy rosszindulatú megjegyzések pedig nemcsak a munkatársak egymás közti kapcsolatát tehetik tönkre, hanem a vezetővel kialakulófélben lévő barátságot is.

Beosztottak egymás között

A közös ellenség baráttá tesz” – idézhetnénk a régi mondást, de egyáltalán nem törvényszerű, hogy az ugyanazon vezető alatt dolgozó munkatársak egyben barátok is. Az együttműködő munkatársi viszony a tranzakcióanalízis alapján ugyancsak „Felnőtt-Felnőtt” kapcsolatként jellemezhető, de leginkább a munkahelyi feladatokra, tényekre, számokra, racionális valóságra korlátozódik; hiányzik belőle az az érzelmi töltet, ami a barátság elengedhetetlen része. Az egymás mellett dolgozók akkor tudnak igazi baráttá válni, ha a munkahelyi valóságon túl egymás magánéletébe, személyes érdeklődési körébe, érzelmi világába is „beengedik” egymást. Ehhez a kölcsönös szimpátia mellett egy másfajta bizalom is szükséges, mint a munkatársi együttműködés – hogy a munkahelyi versengésről vagy egymás lejáratásáról ne is beszéljünk.
A beosztottak egymás közti baráti kapcsolata gyakran egészen nyilvánvaló jelekben mutatkozik meg: ki kivel jár szívesen ebédelni, kik szerveznek közös programot. Ami nem látható ilyen jól, az a bizonyos munkahelyi „informális háló”, amely nemcsak a baráti, hanem a hatalmi – leginkább információs hatalmi – viszonyokról szól: a munkatársak körében ki kitől szerez információt, azt hogyan, kivel osztja meg a szervezetben, ki elszigetelt, ki játszik központi szerepet, stb. A hálókutatás módszere képes feltérképezni egy szervezet ilyen láthatatlan belső viszonyait. Olyan hálógrafikont rajzol az egy szervezetben dolgozók kapcsolatairól, amely minden vezető számára kincset érhet, hiszen adott esetben nagyon fontos tudni, kik a beosztottak közötti hangadók (ez gyakran jól látható) és kik a csendes befolyásolók – akik nem látványosan, de mégiscsak képesek hatni másokra, befolyásolni a véleményüket, viselkedésüket. Ilyen információ birtokában a vezető olyan kommunikációs stratégiát dolgozhat ki, mely kihasználja az informális háló erejét, s erősíti a kívánt üzenetet vagy gyorsítja annak hatását. A beosztottak közötti erős baráti, bizalmi kapcsolatok magyarázatot adhatnak egyes munkatársak viselkedésére nemcsak egymással, hanem például a vezetővel szemben is. 

Vezetők barátsága

Nagyon leegyszerűsítve: a vezetők egymás között ugyanúgy viselkednek, mint a beosztottak – még ha nem is feltétlenül közös a főnökük. Ami a vezetők közötti baráti kapcsolatokat gyakran erősíti, az pontosan a vezetői szerepből adódó helyzetek, nehézségek egymás közötti megosztása, feldolgozása. Az azonos szervezetben dolgozó vezetők ugyanazokkal a problémákkal és munkatársakkal találják szembe magukat, így könnyen megtalálják a közös témát – akár a közös megoldást is – az adott helyzetre.
A vezetők közötti barátság kialakulásának egyik szűk keresztmetszete lehet az együtt töltött idő: azonos szinten dolgozó vezetőknek gyakran nagyon kevés idejük van erre, az is legfeljebb a „főfőnök” vezetésével zajló megbeszélésre korlátozódik. Mindenki a saját szervezeti egységének gondjával-bajával, irányításával van elfoglalva, ezért keveset foglalkozik vezetőtársaival. Jó alkalom lehet a kapcsolat kialakítására, elmélyítésére egy kimondottan vezetőknek célzott céges program: legyen az akár szakmai továbbképzés, akár vezetői készségfejlesztés, akár külföldi tanulmányút vagy egy kihelyezett projekt. Ha az azonos szervezetben dolgozó vezetők ilyen alkalmak kapcsán kerülnek egymással testközelibb, mélyebb kapcsolatba, akkor lehetőségük van más módon is megismerni egymást, megtalálni a kapcsolódási pontokat – és akár barátokká válni…


 
Ha kíváncsi arra, munkahelyi barátai hogyan látják Önt, próbálja ki ingyenes "JOHARI ablak" tesztünket a www.businesscoach.hu oldalon!

Uj Anikó – vezetési tanácsadó, a Business Coach Kft. stratégiai partnere

Életmódváltás a kommunikációban

Forrás: PIAC&PROFIT

Ahogy hajszolt, stresszes életünkben sokszor szinte luxusnak számít az egészséges életmódnak időt és energiát szentelni, így tűnik a kkv-k működésében „luxusnak” az ügyfelekkel és a munkatársakkal való kommunikáció minőségének tudatos fejlesztése, az erre szánt pénz és figyelem -, annak ellenére, hogy ennek a hanyagságnak hosszútávú, akár végzetes hatása feltehetőleg mindenki előtt nyilvánvaló.

Ha egy vállalkozást képletesen az emberi testhez hasonlítunk, a kommunikáció bármely üzleti működés szív- és keringési rendszere lehetne. Ha „diagnózist” állítanánk, a leggyakoribb betegségek között találjuk a következőket: 

Vérszegénység és vérrögök. Az információ nem áramlik megfelelően a rendszerben, így fontos „tápanyagok” nem jutnak el azokhoz a „sejtekhez”, akiknek szüksége lenne rá… Például, a következő szállítmány időpontjáról a raktárosok mit sem tudnak, így a beparkolt kamion rendszeresen váratlan meglepetést okoz.

Magas vérnyomás. A kommunikációs tudatosság hiányának következményeként negatív reakciók, türelmetlenség, hibáztatás, pletyka… A vásárló például elégedetlenkedik, az eladó pedig ösztönös reakcióként védekezik-visszatámad.

Szívritmus-zavar. Tervezetlenség, stratégiai kommunikáció helyett ad hoc jellegű információ-kiáramlás. Mondjuk, mivel épp kedvezőnek tűnik egy reklámfelületen való megjelenés, „ne szalasszuk el az alkalmat”, függetlenül attól, célközönségünkhöz szól-e az adott médium.

Szívgyengeség. A munkatársakat és az ügyfeleket is valójában „tárgyaknak” kezeljük, eszköznek a saját célok elérésében, számokként kalkulálunk velük. Például, miért is biztosítana egy futárcég az alvállalkozó futároknak ügyfélszolgálati képzést, amikor a bevétel a feladótól származik…

Sajnos, a kardio-vaszkuláris problémákra, akárcsak az emberi szervezet esetében, a vállalkozói szervezet számára sincs egyetlen hatékony recept vagy pirula, amely megoldást jelentene. Gyógyulást kizárólag az életmódváltástól várhatunk.

Itt is életmódváltás kell

És mint ahogy létezik néhány mozgástípus és táplálkozási alapszabály, amely az egészséges életmód alapja, ugyanígy a vezetői és szervezeti kommunikáció fejlesztésére irányuló „edzésben” is létezik néhány kiemelt terület, melyekkel mindenképp fontos foglalkozni, még ha egyébként jelentős egyedi eltérések adódnak is.

Az alap – mint a fitnesz termekben a kardio-gépek használata -, a vérkeringés fejlesztése: a megfelelő mennyiségű és minőségű információ biztosítása és folyamatos, egyenletes áramoltatása a kommunikációs csatornák ésszerűen, tervezetten működő hálózatában.

Ahhoz, hogy az információ mint „tápanyag” valóban célba érjen és felhasználható legyen, a vörösvértestek számára oxigéndús – vagyis udvarias, tiszteletteli, méltányoló közegre – van szükség. A „sejtek” (mind a közeliek, mint a munkatársak, mind a távolabbiak, mint az ügyfelek) tehát csak akkor tudják hasznosítani a szervezet működését biztosító éltető információt, ha a szállítóközeg egészséges érzelmi intelligenciával működik.

Ha nem vagyunk hajlandók érzékelni és nem vagyunk képesek megérteni az adott helyzet résztvevőinek nézőpontjait, érzéseit, szükségleteit, a negatív érzések toxikus anyagok formájában tárolódnak és mérgezik a szerveket, szöveteket. A nem hasznosult erőforrások pedig pazarló módon kiürülnek a rendszerből.

Egy olyan dolgozó például, aki nem érzi, hogy munkáját és személyét megfelelően elismerik és méltányolják, kapacitásának, figyelmének és gondosságának csak töredékrészét teszi bele a vállalkozás energia-körforgásába. Viszont például a konkrétumokat megnevező köszönöm és bocsánat – vitaminokként hatnak a működésre.

Az asszertív kommunikáció elemei a fehérvérsejtek funkcióját töltik be, gyakorlata a szervezet immunrendszerének tekinthető, amely segít abban, hogy úgy álljunk ki érdekeinkért, úgy húzzuk meg határainkat, hogy közben a többiekét és tiszteletben tartjuk és győztes-győztes megoldásokra törekszünk.

A céget vezetők kommunikációs képességei tehát alapvetően határozzák meg a szervezet kultúráját (egészségét vagy betegségét), így döntő módon járulnak hozzá a vállalat „láthatatlan vagyonának” építéséhez vagy rombolásához. Ezek a képességek pedig a sikeres és egészséges működés érdekében karbantartást és fejlesztést igényelnek.

Jó edzést kívánok!
 

Első lépésként – vezetői "egészségi állapotfelmérésként" – javasoljuk a honlapunkon található ingyenes vezetői teszt kitöltését, amely alapja lehet egy személyre szabott coaching-folyamatnak.

Porpáczy Éva
a Business Coach Kft. stratégiai partnere
www.businesscoach.hu

2012. november 23.

Nők a vezetésben - A sikeres nők titkai


November közepén kerülhet nyilvánosságra az az új tervezet, mellyel Viviane Reding uniós biztos szeretné elérni a kötelező női kvóta bevezettetését a vállalatoknál. Magyarország nyolc másik tagországgal együtt levélben tiltakozott a kötelező kvóta bevezetése miatt arra hivatkozva, hogy az esélyegyenlőség szabályozása a vállalati szférában nem Brüsszel dolga.

Látva a hazai döntéshozók véleményét, amely sok esetben még mindig ott tart, hogy a nők helye a konyhában van, nehéz elképzelni, hogy adminisztratív úton kapnak támogatást a nők a karrierjük építéséhez. Segíthetnek-e magukon, hogyan juthatnak akkor előrébb a ranglétrán?

Az Mfor VII. Menedzsment Konferenciája rendhagyó módon ezúttal nőkre fókuszál, női vezetők sikerének a titkát igyekszik megfejteni.

1;Kvóta vagy nem? Vélemények pro és kontra a női vezetői kvóta alkalmazásáról.

Miért jó a női kvóta?

Dr. Nagy Beáta, gender-kutató, egyetemi docens,Budapesti Corvinus Egyetem Társadalomtudományi Kar, Szociológia és Társadalompolitika Intézet

A középvezetői szinteken egyre több nő található, ám a legfelsőbb vezetői körökbe nagyon kevés nő jut el. Az üvegplafon jelenség miatt megtörnek női karrierek. Milyen előnyökkel jár az ezt áthidalni hivatott vezetői kvóta esetleges bevezetése?

Csak rajtad múlik a karriered!
Márton-Koczó Ildikó, executive coach, a Business Coach Kft. partnere
Előadónk azt a véleményét igyekszik alátámasztani, hogy nem a kvóta bevezetése jelenti a megoldást, hanem a tudatos karrierépítés. A maguk által húzott korlátok akadályozza meg a nőket az előrejutásban. A magyar gazdasági életben ha kellően tehetséges és céltudatos egy nő, elérhet a vállalati élet csúcsaira.

2; Női szerepek- férfi szerepek
Beke Zsuzsa, kormányzati kapcsolatok és PR vezető, Richter Gedeon Nyrt.
Csak a férfiak szabályai szerint lehet játszani, vagy a nők számára optimális körülmények is kialakíthatóak? Nők helyzete a munkahelyeken, hogyan küzdhetőek le a sztereotípiák?

3; Milyen a magyar női vezető, és mitől lesz jó, és hatékony egy nő menedzserként?
Felkérés alatt
Az akadályok ellenére számos női vezetőt találunk a magyar topmenedzserek között. Mi jellemzi őket, hogyan dönt egy női vezető, mitől lesz legitim a személye és a döntései.


4; Hogyan kommunikáljunk, és érvényesítsük hatékonyan az érdekeinket?
Molnár-Bánffy Kata, tulajdonos, Ladies First Consulting
Egy határozott erőskezű vezetőnő nem feltétlenül utálatos személy, ahogy egy gyermekeket nevelő nő is lehet kiváló szakember. Hogyan lehet mindezt hatékonyan kommunikálni, úgy hogy az érdekeinket is érvényesíteni tudjuk környezetünkben.

5; Pályaváltók (esettanulmányok)
A nők karrierjének egyik általános buktatója a gyerekvállalás. Ez sok nő számára jelent nehéz döntési helyzetet. Sokak számára ugyanakkor a gyermekvállalás nyit meg új hivatást, új "ajtókat".
Cseresznyés Beáta alapító, System4Life Életmentor rendszer és mozgásfejlesztő Akadémia
Kocsisné dr. Péterfy Hajnal, alapító-főszerkesztő, Babafalva.hu

6; Sikeres nők titkai - kerekasztal
Mit gondolnak magukról, a körülöttük dolgozó férfiakról azok a magyar nők, akik (kívülről nézve legalábbis) pályájuk csúcsára jutottak. Hogyan tudnak érvényesülni, milyen női praktikák vannak a karrierépítés során
Felkérés alatt

A VII. Mfor Menedzsment Konferencia programja szintén elérhető: http://konferenciak.mfor.hu/77.html

A Business Coach partnerei abban a szerencsés helyzetben vannak, hogy a programon 15%-os árkedvezménnyel vehetnek részt. Ennek részleteiről érdeklődjenek dr. Bakos Adriennél, az adrienn.bakos@businesscoach.hu címen!

2012. november 22.

Napi Gazdaság Konferenciák

A Napi Gazdaság 2001 óta folyamatosan szervez gazdasági szakkonferenciákat, aktuális rendezvényeik az alábbiak:

VIII. Magyar Követeléskezelés Konferencia a Napi Gazdaság szervezésében

Többet ér a cég pénze

Helyszín: Radisson Blu Béke Hotel, 1067 Budapest, Teréz krt. 43.
Kezdési időpont: 2012. december 5., szerda


A Napi Gazdaság makrogazdasági fóruma a 2013-as év kihívásairól

Finanszírozás, versenyképesség, növekedés

Helyszín: Hilton Budapest, 1014 Budapest, Hess András tér 1-3.
Kezdési időpont: 2012. december 11., kedd


További részletekért látogasson el a www.napi.hu/konferencia oldalra!

2012. november 21.

Vizsgafeladat III.


Dr. Mázsárné Gallai Anita frissen végzett DIADAL Coach gyűjtése olvasható az alábbiakban. Vizsgafeladatában az ICF etikai szabályait szólások és közmondások tükrében dolgozta fel.

1. Életvitelemmel, viselkedésemmel hozzájárulok ahhoz, hogy az emberek pozitív képet alkothassanak a coaching szakmáról, s tartózkodom az olyan magatartástól vagy megnyilvánulástól, ami negatív befolyásolja a nyilvánosság coaching szakmáról alkotott képét.
Ugyan ”egy ökör nem gulya” (ö.54) , de a coaching szakmát mi is képviseljük, ezért: ”Ne csak tudd a jót, hanem tedd is!” (j.129)
Munkád annak szellemében végezd, hogy „inkább a jók között légy utolsó, mint a rosszak között az első” (j.114)

2. Sem szóban, sem írásban nem teszek szánt szándékkal olyan kijelentéseket, amelyek nem igazak, vagy félrevezetők a coaching szakmára nézve.
Nem teszek félrevezető kijelentéseket, mert a „hazug embert előbb utolérik, mint a sánta kutyát”! (h.565)
Ne feledd: „Aki mást becsap, magát csapja be!” (b.437)

3. Tiszteletben tartom azt, hogy a coaching-ot különbözőképpen értelmezik. Megbecsülöm mások erőfeszítését és munkáját, eredményeiket nem tüntetem fel sajátjaimként.
„Ahány ház, annyi szokás ”(h.497)
Mások munkáját megbecsülöm, de „nem ékeskedek idegen tollakkal” (t.536)

4. Figyelek azon körülményekre, amelyek – a coaching természeténél fogva, és azáltal, hogy a coaching hatással lehet mások életére – coach munkám lehetséges félreértelmezéséhez vezetnek.
„Hidd el magad, ha veszni akarsz” (e.420)
„Hízik a májunk” (m.215), ha azt hiszik, hogy nálunk van a bölcsek köve, de „húzzuk le a hályogot a szemükről!” (h.215)
„Játszunk nyílt kártyákkal” (k.396) , így mindenki tudja mire számíthat, hisz „bölcs ember a házát nem építi fövenyre” (b.1190)
„Nem tudhat egy mester minden mesterséget”, (m.712) és ha az ügyfél mást vár, mint amit kap, akkor a végén mindenki „ott áll megfürödve” (á.291)

5. Mindenkor arra törekszem, hogy felismerjem azokat a személyes indíttatású ügyeket, amelyek összeegyeztethetetlenek a coaching munkámmal vagy hátráltatnak akár a munkámban, akár a
szakmai kapcsolataimban. Ha a tények és a körülmények szükségessé teszik, azonnal szakmai támogatást keresek és megteszem a szükséges lépéseket, végső esetben felfüggesztem vagy akár megszakítom a coaching kapcsolatot.
Ha úgy vagyunk, hogy „se kint, se bent, mint a küszöb” (k.2385) , akkor vagy segítséget kérek, vagy „kétfelé vágjuk a kenyeret” (k.695) , mert „nem jó a kecskét a káposztáskertbe ereszteni!” (k.556)
Tudjuk, hogy „nem lehet az ember mindjárt mesterré” (m.711) és „nincs oly tökéletes mester, melynél tökéletesebbet nem találhatnál” (m.713) , de „senki sem lehet bíró a maga ügyében” (b.738)

6. Mint a már meglévő és a jövendőbeli coachok trénere vagy supervízora minden tréning vagy supervízori kapcsolatban az ICF Etikai kódexének megfelelően viselkedem.
„Okos mesternek okos a tanítványa” (m.715)
Viselkedésemmel a „nem mind illik, ami szabad,de minden szabad ami illik” (i.137) útmutatását követem!

7. Kutatásomat az érintettek hozzájárulásával és beleegyezésével végzem, úgy, hogy a résztvevőket ne érje semmilyen sérelem. Minden kutatásnak meg kell felelnie az adott ország törvényeinek, melyben a kutatást végzik.
Tudom, hogy az „egyenes út a legrövidebb” (e.291) ezért az érintettek beleegyezésével végzem kutatásaimat, mert „jobb a sovány egyezség a kövér pernél!” (e.295)
A résztvevőket ne érje sérelem, ne legyen rám nézve igaz a mondás: „Ki emberben bízik, könnyen csalatkozik.” (e.508)

8. Coach gyakorlatomban készített feljegyzéseimet bizalmasan kezelem, megfelelően karbantartom, tárolom és semmisítem meg, az ide vonatkozó törvényeket betartva.
„Nem teregetem ki másnak a szennyesét” (sz.757), hisz „az elveszett becsületet nehezebb visszaszerezni, mint az elveszett vagyont!” (b.462)

9. Az ICF tagjaival kapcsolatos információkat (email cím, telefonszám stb.) csak az ICF által jóváhagyott módon és terjedelemben használom.
„Egy se becsületes kutya, aki amit megeszik, kiokádja” (k.2281), ezért az információkra „úgy vigyázzunk, mint a szemünk világára!” (sz.602)

10. Én vagyok a felelős azért, hogy tisztán látható, pontos és kultúrálisan érzékeny határokat szabjak, melyek érvényesek az ügyféllel történő bármilyen fizikai kapcsolatra.
„Ki mást becsül, magát becsüli meg!” (b.452)
„Nem lehet minden embert egy kalappal mérni” (k.115), „amint vetjük a pendelyhálót, úgy fogjuk a keszeget!” (p.386)

11. Nem kerülök szexuális kapcsolatba egyetlen ügyfelemmel sem.
Soha nem fordulhat elő, hogy „kívül ugrok a hámfán” (h.234) és „csapom a szelet az ügyfélnek” (sz.522)
„Nem kanalazok más bögréjébe” (b.1180) , akkor sem, ha „a tiltott gyümölcs édesebb!” (gy.210)
Ugyan „esendő az ember, hajlandó a pendely” (e.506), de „bujaságot űző soha bölcs nem lehet!” (b.1302)

12. Ügyfeleimmel világos megállapodásokat kötök és tiszteletben tartok minden megállapodást, amit a professzionális coaching kapcsolattal összefügg.
A megállapodás megkötésekor „dűlőre jutok az ügyféllel” (d.430) akkor is, ha „jobb az ösztövér alku, mint a bíró kövér végzése” (a.283).
„Az egyszer kimondott szót négylovas szekér sem éri utol.” (sz.1052)

13. Megbizonyosodok róla a coaching folyamat kezdetén, de legkésőbb az első coaching ülésen, hogy az ügyfelem tisztában van a coaching, mint munkafolyamat lényegével, az információk bizalmas kezelésével, pénzügyi és egyéb megállapodásokkal.
„Jobb egy lámpás elöl, mint sem kettő hátul” (l.147), ezért a folyamat kezdetén megbizonyosodom róla, hogy az ügyfél, tisztában van azzal, a coachingot „eszik-e vagy isszák” (e.755), amit elmond nekem, arról „hallgatok mint a sír” (s.271) és „a pap is kenyérért prédikál” (p.149).

14. Pontos információt adok a végzettségemről, szakterületemről és coach tapasztalataimról.
„Minek köhög a bolha, mikor nincsen tüdeje?” (b.888)
Végzettségemet illetően „nem rázom a rongyot” (r.245). Tapasztalataimmal nem „hetvenkedek, mint árpacipó a kemencében” (á.644), mert „lopott jószág hamar elvész” (j.165).

15. Szándékosan nem vezetem félre az ügyfeleim, nem teszek hamis ígéretet arról, hogy ők mit kapnak a coaching folyamattól vagy tőlem, mint coachtól a coaching folyamat alatt.
„A jó munka dicséri a mestert” (m.945), ezért az ügyfélnek nem kell „eget -földet megígérni!” (e.230) Könnyen előfordulhat, hogy „sokat akar a szarka, de nem bírja a farka” (sz.286) és „megszorulunk, mint Biacsiéknál a kecske!” (b.647)

16. Nem adok olyan információt vagy tanácsot meglévő és jövendőbeli ügyfeleimnek, amit magam is félrevezetőnek vagy hamisnak gondolok vagy tartok.
„Mire mást nógatsz, magad tedd meg előbb!”(m.469)
Ne legyél olyan coach, aki „vizet prédikál, bort iszik” (v.566)!
„A kibicnek semmi sem drága” (k.1069), de „mi neked nem jó, másnak sem jó az!” (j.127)

17. A coach-ügyfél kapcsolatot semmilyen szempontból nem használom ki szándékosan
személyes, szakmai, vagy anyagi érdekből.
„Minden szentnek maga felé hajlik a keze” (sz.733), de a coaching nem arra való, hogy a „magam malmára hajtsam a vizet” (m.340).

18. Tiszteletben tartom az ügyfélnek azt a jogát, hogy a coaching folyamat alatt bármikor megszakítsa az együttműködést. Figyelek azokra a jelekre, melyek jelzik, hogy az ügyfél már nem látja hasznát a coaching kapcsolatnak.
„Erőltetett házasságnak nincs jó gyümölcse” (h.540), elfogadom, ha az ügyfél „kiteszi a szűrömet” (sz.1292).
Ha én gondolom úgy, hogy „kész a lakodalom, de nincsen menyasszony” (l.135), akkor a coachee „talpára útilaput kötök” (u.175).

19. Ha úgy látom, hogy az ügyfél érdekeit jobban szolgálja egy másik coach vagy más erőforrás bevonása, arra biztatom, hogy tegye meg a szükséges változtatásokat.
Ha úgy vélem, „nem egy malomban őrlünk” (m.333), esetleg közös munkánk az „utolsókat rúgja” (u.181), akkor nem azt gondolom, hogy „eszi, nem eszi, nem kap mást” (e.761)!
Jobb, ha „kiadjuk az ügyfél útját” (u.136), mert „okos gazda, ha dőlni kezd a háza, elbontja” (g.176).

20. Ha megfelelőnek vagy szükségesnek tartom, javaslom ügyfeleimnek, hogy vegyék igénybe más szakemberek szolgáltatásait is.
Ha a mi tudásunk már „nem elég az üdvösséghez” (ü.1), akkor nem úgy oldjuk meg a problémát, hogy „nekimegyünk, mint bivaly a pocsolyának” (b.751), mert csak „kínlódni fogunk, mint a káposzta hús nélkül” (k.250). „Egy kocsikerék nem jut messzire” (k.1308), így inkább javaslok valakit, aki az adott szakterületen jártas, hisz „könnyű a mesterség annak, aki tudja” (m.730).

21. Megteszem a megfelelő lépéseket, hogy értesítsem a hatóságokat, amennyiben az ügyfél olyan szándékát tárja fel, ami veszélyeztetheti a saját vagy mások biztonságát.
„Kígyóval nem jó játékba merülni!” (k.1106)
Ha azt tapasztalom, hogy az ügyfél „maga alatt vágja a fát” (f.40), vagy valakit „megfojtana egy kanál vízben” (k.160), esetleg azt tervezi, hogy „kiszorítja valakiből a lélegzetet” (l.384), akkor „ennek gátat kell vetni” (g.108), és majd „a hatósággal gyűlik meg a baja” (b.98).
„Csak akkor nem eszi meg a farkas a bárányt, ha el nem éri” (f.266)

22. Az ügyfeleim információit bizalmasan kezelem, hacsak az ügyfél erről másképp nem rendelkezik, vagy a törvény nem kívánja úgy.
Amitől az ügyfél „feje fő” (f.424), azt nem árulom el senkinek, „csomót kötök a nyelvemre” (cs.349). A „falnak se mondom” (f.156), csak ha a coachee kéri, mert „a falnak is füle van” (f.168).
Szem előtt tartom, hogy „ne szólj szám, nem fáj fejem” (f.442), de ha a törvény úgy kívánja, akkor „a kivétel erősíti a szabályt” (k.1266).

23. Az ügyfél engedélye nélkül nem használom a nevét, mint ügyfelet vagy mint referenciát, sem más információt, mely alapján azonosítható.
„Kinek szíve telve, megnyílik a nyelve” (sz.974), ezért „többet vétkezik az ember azzal, ami a száján kijön, mint ami bemegy” (sz.94). Nem úgy mesélek arról „kinek neve eszemben, szíve képe elmémben” (n.247), hogy még „a lapos kalap is kitalálhatja” (k.97) ki ő, mert aztán „nagy híre lesz, mint a szegény ember szalonnájának” (sz.354), pedig inkább „úgy elbujkálna ,mint a fiadzó koca” (k.1274)

24. A coaching partner engedélye nélkül nem adok át személyes információt a megrendelőnek.
A megrendelő „nem szeretne zsákbamacskát venni” (zs.34), de a coaching partner személyes információit „hét pecsét alatt őrzöm” (p.346).
Akkor sem adom ki, ha „cigánygyerekek potyognak is az égből” (c.101), akkor sem, ha a megrendelő „úgy beszél, mintha ő volna az öreg isten” (i.342), mert könnyen előfordulhat: „Ha az Isten úgy ismerné ügyfelünket, mint én, sose eresztené be a mennyországba!” (i.286)

25. Arra törekszem, hogy elkerüljem az érdekek ütközését köztem és az ügyfelem között.
Próbáljunk meg „egy hajóban evezni!” (h.84)

26. Amennyiben bármilyen érdekellentét van vagy potenciálisan lehet köztem és az ügyfelem között, nyíltan vállalom azt és megbeszélem az ügyfelemmel, hogyan kezeljük úgy, hogy az neki a legjobb legyen.
„Tányér, tál csörrenés nélkül nincs” (t.133).
„Könnyű sebet ejteni, de nehéz meggyógyítani”(s.1629), ezért, mielőtt „hajba kapnánk az ügyféllel” (h.0), „öntsünk tiszta vizet a pohárba!” (v.563) A problémát „ne kerülgessük, mint macska a forró kását!” (m.26)
Inkább „toljuk az ő szekerét” (sz.468),hisz „az úr a pokolban is úr” (u.83).

27. Csak akkor megyek bele bármilyen barter üzletbe vagy munkám nem anyagi jellegű megtérítésébe, ha coaching kapcsolatomat ez nem érinti.
„Szegődött bér, osztott konc.” (b.568) Jobb az anyagiakban előre megállapodni, mert akkor egyik felet sem éri csalódás! Ha ügyfelem olyannal tud fizetni, ami miatt „kocsányon lóg a szemem” (k.1288), vagy „akinek aranya nincs, szolgálatját ajánlja” (a.555), körültekintően kötök szerződést, mert könnyen lehet, hogy „azt kapom, amit a révész bérese” (r.158), vagy „úgy táncolok, ahogy ő fütyül” (t.114).
Mindig jusson eszembe: „aki más szekere farán ül, nem oda megy, ahová akar, hanem ahová viszik!” (sz.470)

+ Néhány jó tanács kezdő coachoknak

„Ki fél az eleséstől, ne mennyen a jégre!”(e.387)
A kezdeti óvatoskodást le kell küzdenünk, hisz „aki mit nem evett, nem tudja milyen ízű.”(e.770)
Mindent ki kell próbálni, mert „csak az nem követ el hibát, aki nem dolgozik.”(h.697)
Óvatosan vessük rá magunkat a coacheera, nehogy kiderüljön, „a gyomra fáj a betegnek, s a fogát húzzuk”(gy.148)
Munkánkat a lehető legjobban végezzük, és „a jó hírnevet nem gátolja meg a sövény”.(h.751)

2012. november 20.

Vizsgafeladatok II.


Tegnap megkezdett sorozatunkat folytatjuk ma Németh Zita frissen végzett DIADAL Coach vizsgafeladatával.


A valóságot csak a tudat képes megváltoztatni. Erre jöttem rá. Ahhoz, hogy a dolgok megváltozzanak, nem kell hozzájuk nyúlni, csak másként kell nézni őket. Nem kell ehhez semmi, csak annyi, hogy egy pillanatra másképp essen a fény a felületre, és láthatóvá váljék a tükör mögötti írás. Egyszer csak előtted van, és alig hiszed el, hogy eddig nem vetted észre.”

Glinda, a boszorkány, mint coach

Anélkül, hogy a coachingot csodának tartanám, hiszem, hogy sokszor adódik olyan élethelyzet, amikor kell valaki, aki útba igazit, mint ahogyan Dorothyt is Glinda, a jó boszorkány: kell valaki, aki elmondja, hogy nem egyszerű kaland vár ránk, de hogy ott, az út végén megtaláljuk, amit nagyon akartunk, s nehéz, de varázslatos utunk során új embereket, helyzeteket, kompetenciákat fedezünk fel és ettől érezzük majd azt, hogy nagyszerű feladatot vittünk véghez, hogy célba értünk, s eközben rengeteg tapasztalatra tettünk szert.

valóságban - akár csak a mesében - az ügyfelek rájönnek a legfontosabb válaszra: amit igazán kerestek, annak már rég birtokában voltak. Kell azonban valaki, aki ráébreszt erre, felteszi ehhez a megfelelő kérdéseket. Erre jó a coach.

S.Tóth Márta coach, mediátor
Lineo International Consulting Kft.


Esetleírás és eszközhasználat

A coaching megbízásom egy 50-es évei felé közeledő középvezető hölgy fejlesztésére szólt. A hölgy egy bankban dolgozik, a treasury osztályon. A felettes vezetője (nem  a közvetlen, hanem még egy lépcsővel feljebb) kérte a hölgy számára  a coachingot.

A vezető megfogalmazása szerint  a hölgy nem kommunikál a helyzetekben adekvátan. Bár nagyon jó a kapcsolatteremtő képessége, mégis sokszor a megállapodások írásbeli rögzítése, a tervezettség igencsak hiányzik. Nem tartja valami magasra a hölgy kognitív képességeit. Erőteljes, időnként túl kemény vezetést érzékel, a stílusa nyers, a humora néha túl direkt. Elsősorban a munkatársakkal való kommunikációt, a nem megfelelő stílust találja ő problémásnak.

A hölgy kitöltött egy komplex kérdőívet, mely ránéz a személyiségére, az érdeklődésére és  a kognitív képességeire. (Profiles) Ezt használtuk az első alkalommal a diagnózisnál. A teszt eredményeit úgy vettük végig, hogy meg kellett tippelnie a saját eredményét. A következő alskálák vannak:

Gondolkodási stílus:
Tanulási index, szókincs, szövegértés,számolás, számok értelmezése.
Viselkedési jellemzők:
Energiaszint, önérvényesítés, társas kapcsolatok, szabálykövetés, hozzáállás, döntésképesség, együttműködés, önállóság, objektív értékítélet
Foglalkozási érdeklődés:
Vállalkozói, pénzügyi/adminisztratív, humán, tudományos-műszaki, mechanikai, kreatív érdeklődés
A kognitív képességei kiválóak – de saját maga ezeken a dimenziókon mindenhol alulbecsülte a teszt eredményét.

A teszt legnagyobb eltérése az általa megtippelt eredménytől abban áll, hogy szubjektívebben hoz ítéltet, mint hiszi magáról, és lassabban, mint ahogy azt gondolta magáról.

Neki is gondja van a vezető megértésével, nem szokott hozzá a main message és egyéb céges Bullshit-hez, ő ezt nem szereti. A célunk tehát a kettejük közötti értés, megértés, rapport fejlesztése.  Ez ugyan nem vág egybe a vezető elvárásával, de ugyanúgy  a kommunikációval foglalkozunk, és az egyik terület hatással lesz majd a többire is.

A következő alkalommal az életkereket használtam nála – kis módosítással, amit most értékkeréknek neveztem el:

Azokat a területeket, amiket kihallottam az első beszélgetésekből rátettem a kerékre. (lsd lentebb) Arra kértem a hölgyet, hogy írja be, számára az az adott érték mennyire fontos 1-10-ig. Majd arra kértem, jelölje be, hogy a vezetője számára mennyire fontosak ezek az értékek, ő hogyan ítéli ezt meg.

Amikor azt hisszük ismerjük a főnököt, akkor egy ilyen feladat nem tűnik kihívásnak. Mi azonban másfél órát elbeszélgettünk e felett a kis kerék felett, mert néhány értéktől eltekintve nagyon jó tükör volt  a hölgynek, hogy rádöbbent pl ilyenekre:

Edit „Mindkettőnknek fontos  a jó csapat, egyformán. Csak azt nem tudom pontosan Béla mit ért jó csapaton.
Coach: Te mit értesz?
E: A tagok többet tudnak teljesíteni, mint önállóan.
C: És Béla?
E: Szakmailag jó, gyors és szabálykövető, de egyben önálló. Talán.
C: Mi ennek az alapja?
E. Bizalom

A legnagyobb meglepetés a helyzetek kontrollja okozta – ahol mindkettőjüknél nagyon magas értéket jelölt be a hölgy. Feltárva ezzel egy jó kis ütközési zónát, és azt is, hogy ezt  a kontrollt milyen eszközökkel igyekeznek megtartani maguknak. A zavarba hozó, direkt, cinikus kommunikáció mindkettőjük fegyvere, amivel természetesen a jó csapat alapfeltétele, a bizalom sérül.

Innen indultunk aztán tovább a következő alkalommal.


Értékkerék


Élet- és mókuskerék2012. november 19.

Vizsgafeladatok I.

A 60 órás DIADAL Coach képzésen frissen végzett hallgatóink vizsgafeladataiból csemegézve a mai napon szeretnénk megismertetni Önökkel Izsák Norbert elképzelését az ICF Etikai Alapelveiről.

1. Életvitelemmel, viselkedésemmel hozzájárulok ahhoz, hogy az emberek pozitív képet alkothassanak a coaching szakmáról, s tartózkodom az olyan magatartástól vagy megnyilvánulástól, ami negatívan befolyásolja a nyilvánosság coaching szakmáról alkotott képét.
Thomas Hardy: Egy tiszta nő (Tess of the D’Urbervilles sokáig tartja magát, és lelkében tiszta marad – igaz, meghal… L)

2. Sem szóban, sem írásban nem teszek szánt szándékkal olyan kijelentéseket, amelyek nem igazak vagy félrevezetők a coaching szakmára nézve.
Jane Austen: Büszkeség és balítélet (Elizabeth vagyis Lizzy semmi olyat nem ír, mond vagy tesz, aminek az igazságáról ne lenne meggyőződve, e tekintetben teljesen autentikus)

3. Tiszteletben tartom azt, hogy a coaching-ot különbözőképpen értelmezik. Megbecsülöm mások erőfeszítését és munkáját, eredményeiket nem tüntetem fel sajátjaimként.
Jonathan Swift: Gulliver utazásai (Gulliver sokféle nép közé vetődik el, és mindenütt egy kicsit másként látják a világot – például azért, mert törpék vagy óriások, esetleg nagyon mások)

4. Figyelek azon körülményekre, amelyek – a coaching természeténél fogva, és azáltal, hogy a coaching hatással lehet mások életére – coach munkám lehetséges félreértelmezéséhez vezetnek.
Ottlik Géza: Iskola a határon (ez az önértelmezés, önmagunk vizsgálatának nagy műve, ami nagyon illeszkedik Marcel Proust Az eltűnt idő nyomában és James Joyce Ullyses című művéhez. Proustnál madelaine mártogatás közben, körkörösen hívódik elő a múlt, Joyce-nál, Ottliknál kicsit talán lineárisabban)

5. Mindenkor arra törekszem, hogy felismerjem azokat a személyes indíttatású ügyeket, amelyek összeegyeztethetetlenek a coaching munkámmal vagy hátráltatnak akár a munkámban, akár a szakmai kapcsolataimban. Ha a tények és a körülmények szükségessé teszik, azonnal szakmai támogatást keresek és megteszem a szükséges lépéseket, végső esetben felfüggesztem vagy akár megszakítom a coaching kapcsolatot.
Móricz Zsigmond: Rokonok (mindenki mindenkinek a markában, zsebében van, a korrupció melegágya az „úri Magyarország”. Ha láttátok az ebből készült Szabó István filmet, bizonyára megmaradt bennetek a Zsolnay Vilmos monogramjával díszített sok tárgy emléke, itt ugyebár a „ZsV” azt jelenti, hogy „zsebre váglak”…)

6. Mint a már meglévő és a jövendőbeli coachok trénere vagy szupervízora minden tréning vagy szupervízori kapcsolatban az ICF Etikai kódexének megfelelően viselkedem.
Esterházy Péter: Harmonia Caelestis… (habár ez egy képzeletdús posztmodern regény, nyilván mennyei béke és harmónia fog származni abból, ha betartom a kódexben foglaltakat…J)

7. Kutatásomat az érintettek hozzájárulásával és beleegyezésével végzem, úgy, hogy a résztvevőket ne érje semmilyen sérelem. Minden kutatásnak meg kell felelnie az adott ország törvényeinek, melyben a kutatást végzik.
Esterházy Péter: Javított kiadás… (ez arról szól, hogyan értékelte és írta át édesapjához fűződő érzéseit, viszonyát – és a Harmonia Caelestis fonalát – Esterházy, miután kiderült, hogy édesapja titkos jelentéseket írt másokról. Vagyis át lehet és kell néha értékelnünk saját benyomásainkat az érintettek miatt)

8. Coach gyakorlatomban készített feljegyzéseimet bizalmasan kezelem, megfelelően karbantartom, tárolom és semmisítem meg, az ide vonatkozó törvényeket betartva.
Hegedűs Géza: Az írnok és a fáraó (gyerekkorom egyik kedves könyve, volt benne történelem, kaland, izgalom – és hát, bizony, az ókori írnokok nem minden írásukat semmisítették meg, akkor ugye, semmit nem tudnánk az akkori életről. Sok feljegyzés úgynevezett palimpszesztként maradt meg. Akkoriban papiruszra, kicsit később pergamenre írtak, és ezek nem voltak mindig olyan olcsók és elérhetőek. Ha a könyvelő végzett az előző év feljegyzéseivel vagy éppen gyakorolták az iskolában az írást, sokszor lekaparták az előző szerző jeleit. Az ókorban, de később a középkorban is folytatódott ez a gyakorlat. A történészek számára általában sokkal izgalmasabb, mit kapartak le… Sok érdekesség maradt így fent, például Cicero több munkája is csak így őrződött meg. Tanulság: jól kell megsemmisíteni a feljegyzéseinket, nemcsak papírkosárba dobni – virtuálisan is! J)

9. Az ICF tagjaival kapcsolatos információkat (email cím, telefon szám, stb.) csak az ICF által jóváhagyott módon és terjedelemben használom.
Lázár Ervin: Berzsián és Dideki, ezen belül is Berzsián költő szakít az emberiséggel.

10. Én vagyok a felelős azért, hogy tisztán látható, pontos és kulturálisan érzékeny határokat szabjak, melyek érvényesek az ügyféllel történő bármilyen fizikai kapcsolatra.
Geert Hofstede: Kultúrák és szervezetek (ez kivételesen nem szépirodalom, de egy nagyon hasznos kézikönyv, ha szeretnénk megérteni, mások miért gondolkodnak, viselkednek másképpen)

11. Nem kerülök szexuális kapcsolatba egyetlen ügyfelemmel sem.
Seingalti Casanova Jakab emlékiratai és kalandjai. Ő maga írta meg emlékiratait, magyarul először az 1870-es években jelentek meg 22 kötetben és 3313 oldalon. Azért is illik ide Casanova, mert egyrészt járt Magyarországon, másrészt, mivel színésznő volt az anyja, így a jobb társaságokba nem kerülhetett volna be. Ezért aztán családfát hamisított magának, amely hosszú évszázadokra, spanyol nemes ősökig nyúlt vissza. A társasági életbe egy velencei nemes vezette be, aki anyagi, de szellemi gyarapodását is támogatta. Feleségével való viszonyát viszont tiltotta, ámde ez nem érdekelte Casanovát, aki bizony együtt hált ügyfele asszonyával, és utána még sok más mindenkivel is.

12. Ügyfeleimmel világos megállapodásokat kötök és tiszteletben tartok minden megállapodást, ami a professzionális coaching kapcsolattal összefügg.
Keith Richards: Élet A Man Booker Prize amerikai irodalmi díjat önéletrajz kategóriában megnyert mű az idén 50 éves Rolling Stones lelkének életét mutatja be. Amikor olvastam, nem is a nőkön, kábítószeres utazásokon lepődtem meg legjobban (meg azon, hogy bármire is emlékszik az 1960-as és 70-es évekből), hanem azon, hogy milyen kőkemény lemez- és egyéb –szerződéseket kötöttek, már egészen a korai időszaktól kezdve. Ami őket illette, be is tartották ezeket, még akkor is, amikor egy rossz szerződés miatt mindenükből kiforgatták őket és Franciaországba kellett menekülniük az adóhatóság elől.

13. Megbizonyosodok róla a coaching folyamat kezdetén, de legkésőbb az első coaching ülésen, hogy az ügyfelem tisztában van a coaching, mint munkafolyamat lényegével, az információk bizalmas kezelésével, pénzügyi és egyéb megállapodásokkal.
Toolful coach by Laura Komócsin… (kiváló segédeszköz, ezt kell elolvastatni a coachee-val, mielőtt leülünk beszélgetni… J)

14. Pontos információt adok a végzettségemről, szakterületemről és coach tapasztalataimról.
Thomas Mann: Egy szélhámos vallomásai. Csodálatos könyv, a fejlődésregények paródiája. Felix Krullról szól, akinek apja borzasztó rossz pezsgőket készít, de azt adja, amit a publikum kíván. Így Felix is mindig azt adja, amire éppen kereslet van, elegáns hölgyeket lop meg, ha kell, epilepsziát színlel a sorozásnál, majd egy szállodában fog magának palimadarakat.

15. Szándékosan nem vezetem félre az ügyfeleim, nem teszek hamis ígéretet arról, hogy ők mit kapnak a coaching folyamattól vagy tőlem, mint coachtól a coaching folyamat alatt.
Antoine de Saint-Exupéry: Kis herceg. A kis herceg a B 612-es bolygóról származik, és azért hozom fel példaként, mert ott csak egy rózsája van. Mondhatná a Földön, hogy óriási rózsaföldjei vannak, de ő azt adja, ami, és aki. Nem akar többnek látszódni, nagyhercegnek, stb., azt nyújtja, amit mond, hogy nyújtani tud.

16. Nem adok olyan információt vagy tanácsot meglévő és jövendőbeli ügyfeleimnek, amit magam is félrevezetőnek vagy hamisnak gondolok vagy tartok.
Lázár Ervin: A hétfejű tündér. Ezen belül is A hazudós egér című mese. Ez csak érintőlegesen kapcsolódik ide, de a hazudós egér a világ legjobb coacha… J

17. A coach-ügyfél kapcsolatot semmilyen szempontból nem használom ki szándékosan személyes, szakmai vagy anyagi érdekből.
Pál apostol: Szeretethimnusz. A korinthoszi keresztényeknek írt első levelében a 13. fejezet arról szól, hogy a szeretet nem keresi a maga hasznát, nem a maga érdekét nézi.

18. Tiszteletben tartom az ügyfélnek azt a jogát, hogy a coaching folyamat alatt bármikor megszakítsa az együttműködést. Figyelek azokra a jelekre, melyek jelzik, hogy az ügyfél már nem látja hasznát a coaching kapcsolatnak.
John Updike: Majd ha fagy. Updike 1975-ös műve egy amerikai lelkészről szól, aki unja a banánt, ezért viszonyt kezd előbb az orgonistanővel, majd a figyelemre éhes asszonykákkal a gyülekezetében. Elküldik gyógykezelésre, ahol kiírja magából szenvedélyét… Nem azt kellene nézni, mire van nekem szükségem, és nem szabad kihasználni semmilyen szempontból a coachee-t.

19. Ha úgy látom, hogy az ügyfél érdekeit jobban szolgálja egy másik coach vagy más erőforrás bevonása, arra biztatom, hogy tegye meg a szükséges változtatásokat.
Michel Houellebecq: Elemi részecskék. A francia író főhőse ebben a regényben egy borzasztó önző hippi nőnek a borzasztó önző fia. Nem igen csinál semmit, ami neki ne okozna élvezetet. Magához köt olyan nőket, akiknek másra lenne szükségük.

20. Ha megfelelőnek vagy szükségesnek tartom, javaslom ügyfeleimnek, hogy vegyék igénybe más szakemberek szolgáltatásait is.
Rejtő Jenő: Az elátkozott part. A Török Szultán éppen ilyen ember. Ha látja a bajba jutott szerencsétlenen, hogy erős támogatóra van szüksége, akkor segítségül hívja régi barátját, a könyv szerzőjét, Csülök urat, ha szervezésre van szükség, akkor megjelenik Senki Alfonz, míg ha repülőgépre, pálinkára vagy katonai dzsipre van igény, akkor Tuskó Hopkins szakértelmét vonja be, aki bármit el tud lopni egy szempillantás alatt.

21. Megteszem a megfelelő lépéseket, hogy értesítsem a hatóságokat, amennyiben az ügyfél olyan szándékát tárja fel, ami veszélyeztetheti a saját vagy mások biztonságát.
Sir Arthur Conan Doyle: Sherlock Holmes kalandjai. Ez azért szerepel itt, mert bármennyire is briliáns Holmes elméje, a gazemberek lefogásához időnként szüksége van karhatalmi segítségre. Ő csak az ügyet oldja meg, ám – ellentétben a filmmel – nem ő cipeli a rács mögé a bűnösöket.

22. Az ügyfeleim információit bizalmasan kezelem, hacsak az ügyfél erről másképp nem rendelkezik, vagy a törvény nem kívánja úgy.
Dan Brown: A da Vinci-kód. Hát ebben a könyvben az évezredes titkok olyan módon vannak kezelve, hogy ember legyen a talpán, aki kideríti. Szóval, a bizalmas ügykezelésről sokat lehet tanulni…

23. Az ügyfél engedélye nélkül nem használom a nevét, mint ügyfelet vagy mint referenciát, sem más információt, mely alapján azonosítható.
J. K. Rowling: a Harry Potter-sorozat. A regény negatív főhőse Tudjukki vagy „Ő, akit nem nevezünk a nevén”. A halálfalók Sötét Nagyúrnak szólítják, és csak a legbátrabbak mondják ki az igazi nevét, a Voldemortot. Még a legbátrabb coachoknak sem szabad kimondani ügyfelük nevét, ha erre nem kaptak tőle engedélyt.

24. A coaching partner engedélye nélkül nem adok át személyes információt a megrendelőnek.
Závada Pál: Idegen testünk. Ebben a megrázó regényben néhány szereplő megbízója a magyar hadsereg, máskor a náci megszállók vagy éppen a kommunista állam. Más szereplők ilyen emberek barátai, sokszor zsidók, munkaszolgálatosok vagy „másként gondolkodók”. Életbe vágóan fontos, hogy alkalmazójuk (“megbízójuk”) ne tudjon az üldözöttekről.

25. Arra törekszem, hogy elkerüljem az érdekek ütközését köztem és az ügyfelem között.
Walter Isaacson: Steve Jobs. Ebből az életrajzból kiderül, hogy Jobs sokszor került olyan helyzetbe, amikor döntenie kellett. Úgy tűnik, minden esetben az Apple érdekeit tartotta szem előtt. Egy érdekes példa erre, hogy huszonakárhány pontos szabadalomsértési pert akasztott a Samsung nyakába, amit részben meg is nyert, egy milliárd dollár kártérítést ítélt meg neki a bíróság, miközben az iPhone-alkatrészek 26 százalékát a Samsung gyártja…

26. Amennyiben bármilyen érdekellentét van vagy potenciálisan lehet köztem és az ügyfelem között, nyíltan vállalom azt és megbeszélem az ügyfelemmel, hogyan kezeljük úgy, hogy az neki a legjobb legyen.
Dr. Csernus Imre: Bevállalom. Nem kell magyarázni, ki kell tenni az asztalra, ha érdekellentét merülne fel.

27. Csak akkor megyek bele bármilyen barter üzletbe vagy munkám nem anyagi jellegű megtérítésébe, ha coaching kapcsolatomat ez nem érinti.
Alan Alexander Milne: Micimackó. A Micimackóban mindenki vágyik valamire. Micimackó mézre, Nyuszi arra, hogy hagyják békén, és ne kérjenek tőle mindig mindent, Füles az elveszett farkára, Tigris valami ételre. Vannak jó barterek, adományok, Zsebibaba helyett például Tigris kapja meg a csukamájolajat… Legyen mindig előnyös, win-win a barter!

Holnap folytatjuk...

2012. november 16.

ICF Etikai Kódex

Köszönjük Tornallyay Éva egyik frissen végzett DIADAL coachnak az alábbi segítséget, ahol az ICF etikai normái könnyebb megértéséhez filmcímeket keresett.

1. Életvitelemmel, viselkedésemmel hozzájárulok ahhoz, hogy az emberek pozitív képet alkothassanak a coaching szakmáról, s tartózkodom az olyan magatartástól vagy megnyilvánulástól, ami negatív befolyásolja a nyilvánosság coaching szakmáról alkotott képét.

GANDHI – Sir Ben Kingsley
A filmeposz 56 évet ölel fel a 79 évesen merénylet áldozatává lett, legendás indiai vezető, Mohandas Karamchand Gandhi életéből. 1893-ban pár hónapra Dél-Afrikába érkezik az Angliában végzett, 24 éves családos indiai ügyvéd, Gandhi. A személyes méltóságát és igazságérzetét egyaránt sértő faji megkülönböztetés olyannyira megdöbbenti, hogy úgy érzi, tennie kell valamit. 21 év fáradságos küzdelme után az indiaiak és a színes bőrűek egyenlőségéért indított erőszakmentes küzdelem, a Satyagraha ideológusává és vezérévé érett. Ekkor kapta a "Mahatma" nevet, amely Indiában "nagy lelket" jelent.

2. Sem szóban, sem írásban nem teszek szánt szándékkal olyan kijelentéseket, amelyek nem igazak, vagy félrevezetők a coaching szakmára nézve.

A KIRÁLYNŐ (THE QUEEN) – Helen Mirren, Michael Sheen
Az angol Diana hercegnő élete a tündérmese és a rémdráma keveréke, egy életút, mely csillogással és botrányokkal volt kikövezve. Az emberek szerint Diana mindig is szálka volt az angol királyi ház szemében. Nem véletlen, hogy a hercegnő tragikus halálát követően II. Erzsébet és a királyi család nem jelent meg a nép előtt. Anglia értetlenül állt királynője hallgatása előtt, mindenki elítélte a protokollhoz ragaszkodó királyi családot. A történet arról a feszültséggel és érzelmekkel teli hétről szól, amely a szívek hercegnőjének halála után megrendítette az angol monarchiát.

3. Tiszteletben tartom azt, hogy a coaching-ot különbözőképpen értelmezik. Megbecsülöm mások erőfeszítését és munkáját, eredményeiket nem tüntetem fel sajátjaimként.

MI KELL A NŐNEK? (WHAT WOMEN WANT?) – Mel Gibson, Helen Hunt
Az igazi macsót nem csak a nők imádják, a férfiak is felnéznek rá. Hogy mi jár a nők fejében, miközben ő elcsavarja őket, egy csöppet sem érdekli. Míg be nem üt a mennykő. Szó szerint. Marshall túlél egy áramütéssel kombinált villámcsapást, és a baleset különös következményeként gondolatolvasó lesz belőle: de csak a női agyak mélyére lát. A kezdeti kétségbeesés után hamar rájön, milyen jókor jön az extra-segítség, hiszen épp kezdenek rosszra fordulni körülötte a dolgok. Ahelyett, hogy előléptetnék, új főnököt kap. Méghozzá nőt! Szerencse, hogy a bosszúszomjas férfi előtt a nagy ellenségnek nem lehet titka... gátlástalanul lopkodja el főnöke gondolatcsíráit és aratja le velük a babérokat.

4. Figyelek azon körülményekre, amelyek – a coaching természeténél fogva, és azáltal, hogy a coaching hatással lehet mások életére – coach munkám lehetséges félreértelmezéséhez vezetnek.


BRIAN ÉLETE (Monty Python's Life of Brian) – Monty Python
A Monthy Python csoport tagjai ezúttal visszavisznek minket a bibliai időkbe. Júdeában vagyunk, ott és akkor, amikor Jézus született. Vele szinte egy időben és egészen a közelében megszületik egy másik gyermek is, Brian. Róla a napkeleti bölcsek tévedésből azt hiszik, hogy ő a megváltó. Brian élete ettől a perctől kezdve tévedések és félreértések sorozata. Innentől kezdve szinte pokol az élete, hívők egyre népesebb csoportja követi minden lépését. Követői meg vannak győződve arról, hogy ő az oly régen várt Messiás. Szinte megváltás, amikor a rómaiak újból elfogják. Ám Pilátus most már arra készül, hogy keresztre feszíti őt...


5. Mindenkor arra törekszem, hogy felismerjem azokat a személyes indíttatású ügyeket, amelyek összeegyeztethetetlenek a coaching munkámmal vagy hátráltatnak akár a munkámban, akár a szakmai kapcsolataimban. Ha a tények és a körülmények szükségessé teszik, azonnal szakmai támogatást keresek és megteszem a szükséges lépéseket, végső esetben felfüggesztem vagy akár megszakítom a coaching kapcsolatot.

ELSŐ A SZERELEM (PRIME) – Meryl Streep, Uma Thurman

Rafi (Uma Thurman) egy frissen elvált 37 éves modern, manhattani nő. Összejön Daviddel (Bryan Greenberg) aki egy nagyon hagyományőrző zsidó család 23 éves sarja. Lisa Metzger (Meryl Streep) a lány pszichiátere. A terápia ülések sokadikján derül ki, hogy a szóban forgó udvarló a saját fia. Az üléseket egy ideig tovább viszi, hogy még többet tudjon meg fiáról, de aztán győz a józan ész és az etika, és átengedi kliensét másik terapeutához.

6. Mint a már meglévő és a jövendőbeli coachok trénere vagy szupervízora minden tréning vagy szupervízori kapcsolatban az ICF Etikai kódexének megfelelően viselkedem.

EMLÉKEZZ A TITÁNOKRA (REMEMBER THE TITANS) – Denzel Washington

Igaz történet egy edzőről. Boone (Denzel Washington) kiváló amerikai futballedző hírében álló fekete tanárember. 1971-ben a virginiai Alexandria városában megkezdik a faji elkülönítés felszámolását, amelynek jegyében összevonnak két iskolát. Amikor Boone-t, a fekete edzőt nevezik ki az iskolai focicsapat élére, Alexandriában elszabadul a pokol. Mivel a győzelem mindennél fontosabb, Boone-nak és fehér edzőtársának Yoastnak, meg kell értetnie a diákokkal, hogy az előítéletekből még soha nem született győzelem. Közben a település többi lakosának gondolkozása is változik.

7. Kutatásomat az érintettek hozzájárulásával és beleegyezésével végzem, úgy, hogy a résztvevőket ne érje semmilyen sérelem. Minden kutatásnak meg kell felelnie az adott ország törvényeinek, melyben a kutatást végzik.


AVATAR – Sigourney Weaver, Sam Worthington 

Főhősünk Jake Sully, a tolószékbe kényszerült volt tengerészgyalogos, aki esélyt kap arra, hogy ismét két lábra álljon – egy bizonyos módon legalábbis. A férfi a Pandora bolygóra utazik, ahol az emberszabású, tőlünk mégis különböző Na’vik élnek, ezek a 3 méter magas, kék színű, farokkal rendelkező lények. Ami miatt élőhelyük érdekes az emberek számára, az egy ritka ásványkincs, mely kulcsfontosságú a Föld energiakrízisének megoldása szempontjából. Jake tehát részese lesz az ún. Avatar-programnak, melynek során elméje összeköttetésbe kerül egy távirányítással működő, emberi DNS-ből és a bennszülöttekből kifejlesztett avatarral. Feladata, hogy új testével beépüljön a Na’vik közé – ám a dolgok nem a terv szerint alakulnak… 

8. Coach gyakorlatomban készített feljegyzéseimet bizalmasan kezelem, megfelelően karbantartom, tárolom és semmisítem meg, az ide vonatkozó törvényeket betartva.

A PELIKÁN ÜGYIRAT (The Pelican Brief) – Julia Roberts. Denzel Washington
Darby Shaw fején találta a szöget... A tehetséges New Orleans-i joghallgató szemináriumi dolgozatot ír a Legfelsőbb Bíróság két tagja meggyilkolásának feltételezett összefüggéseiről. A következtetés merész: egy olajmágnást kever gyanúba, aki az USA elnökének egyik legjelentősebb kampánytámogatója... A dosszié kikerül az egyetemről, útra kél, és pusztítani kezd. Darby Shaw rádöbben, hogy bárki, akivel a dolgozat folytán kapcsolatba kerül, gyilkosság áldozata lesz. Az ismeretlen veszély elől menekülő lány csak egy emberben bízik, Gray Grahamben, egy újságíróban. Kettőjüknek csak ellenfelei vannak: profi gyilkosok, titkosszolgálati szervezetek üldözik őket a törvénytelenség minden eszközével. Darby és Gray félelménél erősebb a jogba vetett hite, felveszik a küzdelmet a hatalom ellen, az igazság védelmében.

9. Az ICF tagjaival kapcsolatos információkat (email cím, telefonszám, stb) csak az ICF által jóváhagyott módon és terjedelemben használom.

ÁLLAMTRÜKKÖK (Fair Game) – Naomi Watts, Sean Penn
Valerie Plame, a CIA-ügynök boldogan él diplomata férjével, aki nem rejti véka alá az Irak lerohanásával kapcsolatos véleményét. Joe Wilson cikket ír a New York Times-ba, melyben bírálja a Bush-kormányzatot, mondván, hogy az elnök és környezete manipulálta az irakiak kezében lévő tömegpusztító eszközökről szóló jelentéseket. A cikkre válaszul a Fehér Ház nyilvánosságra hozza, hogy a férfi felesége CIA-ügynök és kirúgják az állásából. Az árulással Valerie gondosan felépített álcája szertefoszlik, az élete veszélybe került. A film igaz történeten alapul.

10. Én vagyok a felelős azért, hogy tisztán látható, pontos és kulturálisan érzékeny határokat szabjak, melyek érvényesek az ügyféllel történő bármilyen fizikai kapcsolatra.

HÓSÜTI (SNOWCAKE) – Sigourney Weaver, Alan Rickman
A zárkózott, kissé merev Alex nemrégiben szabadult a börtönből, de hogy miért kellett ülnie, arról nem szívesen beszél. Winnipeg felé vezető útján felvesz egy bohókás, kissé lökött és szószátyár kiscsajt, Vivienne-t, akiről kiderül, hogy szépreményű írójelölt, és éppen a Felső-tó északi partjánál fekvő szülővároskájába, Wawába tart. A semmiből hirtelen feltűnő kamion beléjük ütközik. Vivienne azonnal meghal, Alex azonban egy karcolás nélkül megússza a balesetet. A lelkifurdalástól megtört férfi felkeresi Vivienne édesanyját, Lindát, egy aktívan élő autista nőt. Linda szeret priccsszerű ágyán aludni, imád havat falatozni, rajong az árnyjátékért meg az olyan mesés és titokzatos szavakért, mint a szkrebli. Tulajdonképpen maga is gyermek. Alex rövidnek szánt bocsánatkérő látogatása elhúzódó vendégeskedéssé válik, miután Linda bejelenti, hogy a temetés és lomtalanítás napjáig igényt tart a férfi segítségére.

11. Nem kerülök szexuális kapcsolatba egyetlen ügyfelemmel sem.

ELEMI ÖSZTÖN (Basic Instinct) – Sharon Stone, Michael Douglas
A san fransisco-i night club tulajdonosát, Johnny Boz-t holtan találják az ágyában. Nick Curran nyomozó kapja meg az ügyet, aki ugyan ma már teljesen tiszta, de múltjában nagy szerepet kapott az alkohol és a kábítószer. Az első számú gyanúsított Catherine Tramell, a titokzatos és kihívó regényírónő, aki Boz szeretője volt. Kiderül, hogy a gyilkosság pontos mása Catherine egyik könyvében leírt gyilkosságnak, Nick azonban nem tud ellenállni a nő vonzerejének.

12. Ügyfeleimmel világos megállapodásokat kötök és tiszteletben tartok minden megállapodást, amit a professzionális coaching kapcsolattal összefügg.

HA ELJÖN JOE BLACK (MEET JOE BLACK) – Sir Anthony Hopkins, Brad Pitt
Két lányával él William Parrish, a dúsgazdag, New York-i üzletember. A hatvanötödik születésnapja alkalmából a nagyobbik lánya hatalmas partit szervez. Ám előtte Parrish rosszul lesz, megérinti a halál szele. Hamarosan megnyerő modorú, jó képű fiatalember állít be a házába. Joe Black a Halál megtestesülése. Magával akarja vinni az áldozatát, ám meglátja a férfi gyönyörű lányát, Susant. Ezt látva és kihasználva, Parrish alkut köt a Joe Blackkel: haladékot kap, míg az megízleli az emberi létet. Ám a Halál ideje is lejár, vissza kell térnie oda, ahová való.

13. Megbizonyosodok róla a coaching folyamat kezdetén, de legkésőbb az első coaching ülésen, hogy az ügyfelem tisztában van a coaching, mint munkafolyamat lényegével, az információk bizalmas kezelésével, pénzügyi és egyéb megállapodásokkal.

MICSODA NŐ (PRETTY WOMAN) – Julia Roberts, Richard Gere
Edward gazdag, ámde szívtelen üzletember. Egy üzlet lebonyolítása miatt Los Angelesbe utazik, és mivel nem szeretné magányosan tölteni az éjszakát, felszed egy prostituáltat. Reggelre azonban annyira megkedveli a bohókás lányt, hogy megkéri, egy heti fizetség fejében maradjon vele néhány napig és játssza el a sikeres, gazdag üzletember partnernőjét a különböző társadalmi összejöveteleken. Vivian elfogadja az igen bőkezű ajánlatot, hiszen a feladat nem tűnik nehéznek. Sőt, ez rendkívüli lehetőség egy olyan utcalánynak, mint ő.

14. Pontos információt adok a végzettségemről, szakterületemről és coach tapasztalataimról.

KAPJ EL HA TUDSZ (CATCH ME IF YOU CAN) – Leonardo DiCaprio, Tom Hanks
Frank W. Abagnale dolgozott orvosként, ügyvédként és egy nagy légitársaság másodpilótájaként - és mindezt a huszonegyedik születésnapja előtt. A szélhámosság nagymestere emellett briliáns csekkhamisító is volt, szakértelme több millió dollárt hozott neki a konyhára. Carl Hanratty FBI ügynök legfontosabb küldetésének tartotta, hogy elkapja Franket és a törvény színe elé vigye, de Frank mindig egy lépéssel előtte járt és a hajsza folytatására kényszerítette.

15. Szándékosan nem vezetem félre az ügyfeleim, nem teszek hamis ígéretet arról, hogy ők mit kapnak a coaching folyamattól vagy tőlem, mint coachtól a coaching folyamat alatt.

EGEK URA (UP IN THE AIR) – George Clooney
A negyvenes Ryan munkaerő-leépítési szakértő, abból él, hogy mások helyett elvégzi a piszkos munkát. Munkájából kifolyólag szinte egész életét a repülőtereken, a gépeken vagy szállodákban tölti. Nem csoda, hogy agglegény, nem akar megállapodni, de semmilyen valódi emberi kapcsolatot sem tud felmutatni. Minden, amire szüksége van, elfér a bőröndjében. Tulajdonképpen egyetlen igazi célja van: a 10 millió törzsutas mérföld elérése.

16. Nem adok olyan információt vagy tanácsot meglévő és jövendőbeli ügyfeleimnek, amit magam is félrevezetőnek vagy hamisnak gondolok vagy tartok.

TŐZSDECÁPÁK (WALL STREET) – Michael Douglas, Charlie Sheen
Gordon Gekko (Michael Douglas) szerint a világon pénzért bármi megvásárolható, neki semmi sem drága, semminek nincs értéke, csupán egyetlen dolog érdekli: a siker. Egy fiatal, nagyra törő alkalmazottja, Bud Fox (Charlie Sheen) kísértetiesen emlékezteti egykori önmagára, ezért tanítványául fogadja. Bud kezdetben isteníti mesterét, és mindent megtesz, hogy ellesse a mindenhol diadalmaskodó tőzsdemágus titkait. Csak későn jön rá, hogy Gekko alattomosan átverte, és ha meg akarja úszni a börtönt, csapdába kell csalnia dörzsölt ellenfelét.

17. A coach-ügyfél kapcsolatot semmilyen szempontból nem használom ki szándékosan személyes, szakmai, vagy anyagi érdekből.

ESŐEMBER (RAIN MAN) – Dustin Hoffman, Tom Cruise
Charlie Babbitt, a csupán pénzköltésben jeleskedő aranyifjú csalódottan veszi tudomásul, hogy édesapjától nem örökölt mást, mint néhány rózsabokrot, meg egy majd 40 éves kocsi-matuzsálemet. Hamarosan még egy keserű meglepetés éri - kiderül, hogy van egy bátyja, aki a hagyaték mintegy hárommillió dollárnyi részét kapja. Charlie egy intézetben talál rá Raymondra, s magával viszi őt, annak reményében, hogy megszerezheti a bátyja számára értéktelen vagyont. Közös útjuk során Charlie sok újat tanul, s Raymond segítségével végül legyőzi saját korlátait, s átértékeli életét.

18. Tiszteletben tartom az ügyfélnek azt a jogát, hogy a coaching folyamat alatt bármikor megszakítsa az együttműködést. Figyelek azokra a jelekre, melyek jelzik, hogy az ügyfél már nem látja hasznát a coaching kapcsolatnak.

Mr. JONES – JOGÁBAN ÁLL MEGHALNI (Mr. JONES) – Richard Gere, Lena Olin
Mr. Jones egy rendkívül jóképű betege a fiatal pszichiáternőnek. A férfi a diagnózis szerint mániákus depresszióban szenved, ám ez mégsem teljesen igaz. Mr. Jones különös világban él, a múltjában titok lappang, melynek feltárásával a doktornő el tudja érni, hogy kibillentse őt a jelenlegi állapotából és vissza tudja nyerni régi önmagát. Leheletnyi románc a magánélet és a hivatás között húzódó ellentmondás tükrében. Mr Jones’t mindenáron kezelni akarják, de a film végére elnyeri szabadságát.

19. Ha úgy látom, hogy az ügyfél érdekeit jobban szolgálja egy másik coach vagy más erőforrás bevonása, arra biztatom, hogy tegye meg a szükséges változtatásokat.

GOOD WILL HUNTING – Matt Damon, Robin Williams
Will Hunting még csak húsz éves, de már kilóg a kemény dél-bostoni munkásnegyed környezetéből. Barátaihoz hasonlóan gürcöl, amikor éppen nem a helyi bárban lóg vagy nem keveredik összetűzésbe a törvénnyel. Sosem járt egyetemre, legfeljebb gondnokként felmosni a padlót. Mégis homályos történelmi utalásokat idéz fel fényképszerű emlékezetéből, és szinte azonnal old meg Nobel-díjas professzorokat is zavarba ejtő matekpéldákat. Az egyetlen dolog, amire ez a bámulatosan okos és lehetetlenül dühös fiatalember nem képes, hogy újabb kocsmai verekedése után kidumálja magát a várható börtönbüntetés alól. Egyetlen reménye Sean McGuire, az egyetemi professzorból lett pszichológus, aki csodálja a fiú érzelmi küszködéseit és megérti, milyen az, amikor az ember élete állandó küzdelem.

20. Ha megfelelőnek vagy szükségesnek tartom, javaslom ügyfeleimnek, hogy vegyék igénybe más szakemberek szolgáltatásait is.

BILLY ELLIOT – Jamie Bell, Julie Waters
Amikor a 11 éves Billy a bokszedzésen megpillantja a terem másik sarkában folyó balettórát, a mozdulatok varázsa többet nem engedi szabadon képzeletét. Hamar balettcipőre váltja bokszkesztyűit, hogy titkon besurranhasson Mrs. Wilkinson óráira, aki jó szemmel felismeri Billy tehetségét. Eközben Billy apja és bátyja, Tony, akik mindketten részt vesznek a bányászsztrájkban, csak nagy nehézségek árán tudnak kenyeret tenni a család asztalára. Keserűségük gátja akkor szakad át, amikor rájönnek, hogy a bokszedzésekre szánt pénzt Billy kevésbé férfias elfoglaltságra pazarolja. Mrs. Wilkinson azonban rábeszéli Billyt, hogy - ingyen - magánórákon taníthassa, és felvételire küldi a balettiskolába. Az intenzív felkészülés mindkettejüket alaposan próbára teszi, és amikor eljön a nagy nap, Billy - Tony összetűzése miatt a rendőrséggel - elszalasztja a felvételit. Mrs. Wilkinson a maga kezébe akarja venni a dolgok irányítását, megkísérli elmagyarázni Billy apjának, milyen nagy esélyt szalaszt el a fia, de a dühöngő Tony - Billyt is megalázva - elzavarja a tanárnőt. Billy a meg nem értettség feletti elkeseredését egy táncban beszéli el Michaelnek - produkciójának véletlenül édesapja is szemtanúja lesz, akinek a földbe gyökerezik a lába fia teljesítményének láttán. Beleegyezik, hogy Billy még egy esélyt kapjon a londoni felvételin. Bányásztársainak segítségével apa és fia útra kelhetnek, hogy a fővárosban próbáljanak szerencsét.

21. Megteszem a megfelelő lépéseket, hogy értesítsem a hatóságokat, amennyiben az ügyfél olyan szándékát tárja fel, ami veszélyeztetheti a saját vagy mások biztonságát.

COLLATERAL – A HALÁL ZÁLOGA – Jamie Foxx, Tom Cruise
A Los Angeles-i taxis, Max autójában egymást váltják az éjszakai kuncsaftok. Egy ügyésznő után egy különös férfi, Vincent az utas, aki az egész műszakra kibérli a kocsit. Sok a dolga - halállistája teli van nevekkel. Vincent bérgyilkos. A véletlenek összjátéka folytán Vincent eltéríti Max taxiját, és Max lesz a halál záloga, egy professzionális ámokfutás egyik szenvedő alanya, aki rossz időben volt rossz helyen. Amint a rendőrség és az FBI egymással versengve üldözik őket, Max és Vincent egymásra vannak utalva oly módon, amire egyikük sem gondolt volna soha.

22. Az ügyfeleim információit bizalmasan kezelem, hacsak az ügyfél erről másképp nem rendelkezik, vagy a törvény nem kívánja úgy.

CSAK EGY KIS PÁNIK (Analyze This) – Robert de Niro, Billy Crystal
Ben, a pszichoanalitikus a neurotikus maffiózót kezeli, miután egy koccanásos baleset következtében sorsuk keresztezi egymást. A tét nem csekély: a páciensnek még a családfők közelgő találkozója előtt meg kell gyógyulnia, különben nem őt választják meg keresztapának. A rutinügyekbe belefásult doki végre emberére akadt. Bennek nem csupán szakmai tapasztalataira van szüksége e rendhagyó feladathoz.

23. Az ügyfél engedélye nélkül nem használom a nevét, mint ügyfelet vagy mint referenciát, sem más információt, mely alapján azonosítható.

A KIRÁLY BESZÉDE (THE KING’S SPEECH) – Colin Firth, Geoffrey Rush
A király beszéde egy férfi története, aki VI. György brit királyként, II. Erzsébet királynő apjaként vonult be a világtörténelembe. Miután bátyja lemondott, George azaz Bertie foglalta el trónt - igen kelletlenül. A király nem érezte méltónak magát élete legfontosabb szerepére, mert borzalmas dadogása miatt képtelen volt nyilvánosan beszédet tartani. Számos eredménytelen beszédterápiás kezelés után találkozott a liberális szellemiségű Lionel Logue-gal, aki csöppet sem hagyományos ülésein nemcsak királya hangját, hanem bátorságát is segített visszaszerezni.

24. A coaching partner engedélye nélkül nem adok át személyes információt a
megrendelőnek.

AZ ÜGYFÉL (THE CLIENT) – Susan Sarandon, Tommy Lee Jones
A John Grisham bestsellere alapján készült izgalmas thriller a korrupt, cinikus, veszélyekkel teli amerikai délen játszódik, valahol Memphis közelében. Egy 11 éves kisfiú testvérével játék közben egy szörnyű jelenet véletlen szemtanúja lesz: egy piszkos ügyekkel foglalkozó ügyvéd maffiakapcsolataitól megrettenve inkább az öngyilkosságba menekül, melynek helyszínéül az erdőt választotta. Mark megmenekül és senkinek nem beszél arról, amit látott és hallott, ám a rendőrség rájön, hogy az öngyilkosságnak tanúja volt. Ettől a perctől kezdve Markot a gengszterek is és a szövetségi nyomozók is kézre akarják keríteni. Mivel rájön, hogy egyedül nem képes megvédeni magát sem a rá leselkedő gyilkostól, sem a koronatanúként őt hajkurászó államügyésztől, ügyvédhez fordul.

25. Arra törekszem, hogy elkerüljem az érdekek ütközését köztem és az ügyfelem között.

26. Amennyiben bármilyen érdekellentét van vagy potenciálisan lehet köztem és az ügyfelem között, nyíltan vállalom azt és megbeszélem az ügyfelemmel, hogyan kezeljük úgy, hogy az neki a legjobb legyen.

TOM ÉS JERRY
Macska és egér örök ellentét. J

27. Csak akkor megyek bele bármilyen barter üzletbe vagy munkám nem anyagi jellegű megtérítésébe, ha coaching kapcsolatomat ez nem érinti.
ZÖLDKÁRTYA (Green Card) – Gérard Depardieu, Andie MacDowell

Az Egyesült Államokban nem lehet letelepedni zöld kártya nélkül. A francia férfit a kitoloncolás veszélye fenyegeti, egy megoldás van: a házasság. Kapóra jön a csinos amerikai hölgy, akinek szintén egy álhitvesre van szüksége, hogy tágas apartmanjában maradhasson.