2012. június 11.

Coaching eszköz - Homokóra modell

Papp Gergely egy FMCG nagyvállalat regionális márkamedzserereként szerzett tapasztalataival a háta mögött hajózott át a coaching területére. Ezen tapasztalatok és az emberi természet iránti kíváncsisága inspirálta a Komócsin Laurával való közös munkát, melynek eredménye az autentikus énmárka megfogalmazása és a Homokóra modell lett.


„A személyiség olyan, mint a fa, a hírnév, meg mint az árnyéka.
Az árnyék az, amit gondolunk róla; a fa pedig a valóság.”
Abraham Lincoln
Lincoln’s Own Stories


Az énmárkával vagy személyes márkával szemben egyik leggyakrabban felmerülő aggály, hogy lényegében a törtetők önfényezését szolgálja, ami egyeseknél akár igaz is lehet. A Papp Gergely és Komócsin Laura által kifejlesztett Homokóra modell értékalapú megközelítést kínál a személyes márka kiépítésére. A Homokóra modell az „autentikus énmárka” filozófiájára építve az önismeret, a szakmai készségek fejlesztésére és az egyén értékrendjére alapozza a személyes márkaépítést.

Mielőtt belemennénk a modell felépítésébe és használatába le kell szögeznünk két roppant fontos alapelvet. Egy, énmárkája mindenkinek van akár tudunk róla, akár nem. Kettő, nem tehetünk egyenlőségjelet az énmárka és annak kommunikációja közé.

Lehet, hogy nem vagyunk tudatában, de akkor is van énmárkánk, akár tetszik, akár nem. Az énmárka ugyanis nem az, amit mutatni próbálunk, még csak nem is az, amit valójában mutatunk. Az énmárka nem más, mint az a kép, ami a többi ember fejében összeáll velünk kapcsolatban a velük való kontaktusok során. Az énmárka az a kép, ami mások fejében él rólunk, a rólunk kialakult kép, a percepció. Jeff Bezos, az Amazon.com alapítója még úgy csavar egyet a definíción, hogy „az énmárkánk egyenlő azzal, amit mások mondanak rólunk, amikor kilépünk a szobából.”

Tehát, énmárkája annak is van, aki nem formálja azt tudatosan. Amennyiben ezt belátjuk, észre kell vennünk, hogy döntési helyzetbe kerültünk. Döntenünk kell, hogy hagyjuk-e, hogy továbbra is a robotpilóta vezesse az énmárkánk repülőgépét, vagy megragadjuk mi a botkormányt és aktív alakítói leszünk a rólunk kialakított képnek.
Amennyiben úgy döntünk, hogy magunk leszünk a rólunk kialakult kép formálói, szét kell tudnunk választani három fontos tényezőt: az önmagunkról kialakított képünket – az ÉNKÉPET –, a rólunk mások által kialakított képet – a fentiek értelmében a mindenkori ÉNMÁRKÁNKAT –, és az általunk mutatni kívánt képet – a POZÍCIONÁLÁSUNKAT. A későbbiekben látni fogjuk, hogy minél nagyobb az átfedés e három terület között, annál inkább hiteles és autentikus az énmárkánk és annál inkább tudunk hűek lenni önmagunkhoz.

A második alapelvünk szerint a személyes márkaépítés nem egyenlő a kommunikációval. Ennek magyarázata, hogy a kommunikáció csupán a jéghegy csúcsa a márkaépítésben. Ebben a tekintetben a személyes márkaépítés nagyban hasonlít a termékek márkázására. Például ma a Volvo egyet jelent a biztonságos autóval. Ezt a Volvo nem csupán azzal érte el, hogy ezt hangoztatta magáról, hanem először megszületett a szándék egy biztonságos autó megtervezéséről, ezt a gondolatot követve történt meg az autó kialakítása, tesztelése, finomhangolása, újbóli tesztelése, stb. Magyarul először megalkották azt az értéket, amit később kommunikáltak. A vásárlók többsége számára persze csak az utolsó fázis, a kommunikáció érzékelhető, de ez jottányit sem vesz el az azt megelőző munkák fontosságából. Az, aki megfelelő alapozás és releváns tartalom, érték nélkül lát hozzá a személyes márkaépítéséhez, az könnyen olyanná válhat, mint az az autókereskedő, akitől másodjára már nem vennénk autót.
A DIADAL modellre épülő Homokóra modell két részre osztható. Az első részben, ami a DIADAL modell első négy szakaszán ível át (D-I-A-D) a cél a pozícionálás, tehát a reménybeli énmárka definiálása egy alapos önismereti munka eredményeként:


Diagnózis: első lépésként felszínre hozzuk, hogy mit gondol a coachee magáról, mit gondolnak mások róla és értékeljük, hogy ezek milyen kapcsolatban vannak egymással. Ebben a szakaszban rengeteg már a Módszertani útmutató I. című könyvben is megtalálható eszköz használható, pl.: MBTI, 180/360 fokos értékelés, dokumentumelemzés, kreatív írás, stb. A diagnózis végén – szándékosan nem az elején – egy SWOT analízissel rendszerezzük a megszerzett információkat.


Iránykijelölés és alternatívák: a SWOT analízis birtokában és a személyes márkaépítés eredendő célját figyelembe véve meghatározzuk azokat az erősségeket és lehetőségeket, melyek alapvetően fontosak, hogy célterületünkön megalapozzuk a hitelességünket, illetve meghatározzuk azokat az erősségeinket és értékeinket is, melyek kiemelnek majd minket a tömegből. Amennyiben itt hiányosságokat észlelünk meghatározhatjuk, hogy megfelelő fejlesztés, képzés után melyek lehetnek majd ezek az erősségek és értékek.


Döntés: Az így átrostált tulajdonságokat, készségeket, értékeket pedig megfogalmazzuk egy kerek, lényegre törő mondatban, ami nem más mit a saját pozícionálásunk. Más szóval ez egy vízió, egy márkavízió és mivel egy őszinte önismereti munka eredménye a pozícionálás itt nem más mint egy autentikus énmárkavízió. Ez egyben remek alapja lehet egy liftbeszéd (elevator speech) elkészítésének is. A második részben A-L kialakítjuk és végrehajtjuk a kommunikációs tervünket és értékeljük annak hatását.


Alkalmazás: ez az a fázis, ahol meghatározzuk, hogy a pozícionálásunkat kik felé, milyen módon és milyen csatornákon keresztül kommunikáljuk, majd ezt a kommunikációs tervet végrehajtjuk. Ezen a ponton ajánlatos megvizsgálni, hogy a kialakított kommunikációs terv milyen összhangot mutat a coachee énképével, értékrendjével és a pozícionálásával.


Lezárás: A folyamat azzal zárul, hogy megismételjük a legelső lépést. Egyrészt feltérképezzük, hogy a folyamat alatt mennyiben változott a coachee énképe. Mivel a pozitív pszichológia ideológiája mentén a coachee erősségeire és lehetőségeire építünk, itt is várhatunk változást, de főként az fog minket érdekelni, hogy az új énmárkánk, az énképünk és a pozícionálásunk mennyire kerültek fedésbe. Ez utolsó lépés eredményei pedig kijelölik a munka további irányát, akár egy újabb ciklus indítását.

Nincsenek megjegyzések: