2015. január 27.

NEMZETKÖZI COACH AKKREDITÁCIÓ ACC ÉS PCC ELŐKÉSZÍTŐ - 2015. február 5.

 
 

 
 
Felkészítő Program
az International Coach Federation (ICF)
nemzetközi akkreditáció ACC és PCC szintjének megszerzéséhez
 
Miért legyen nemzetközi akkreditációm?
Magyarországon is egyre nő azoknak a multinacionális nagyvállalatoknak a száma, amelyek csak nemzetközi akkreditációval rendelkező coachot alkalmaznak, alkalmazhatnak vezetőik fejlesztésére, támogatására.
A nemzetközi akkreditáció garancia arra, hogy az azzal rendelkező coach megfelelően képzett és tapasztalt, elkötelezett a magas színvonalú és etikus szakmai munkavégzés, valamint ügyfelei iránt.
A nemzetközi akkreditáció megléte biztosítja az ügyfeleknek, hogy kockázat nélkül választhassanak coachot.
 
Mit jelent az ICF akkreditáció és mi az ACC és PCC szint?
Az ICF, azaz a Nemzetközi Coach Szövetség a világ legnagyobb, coachokat tömörítő, szakmai szervezete. Mint ilyen, jelenleg az ICF akkreditációs rendszere a világon a legismertebb és legelismertebb, coachokat minősítő rendszere.
Az ICF akkreditációs rendszere jelenleg háromszintű, a coach szakmai tudásától és tapasztalatától függően:
●  ACC (Associate Certified Coach)
●  PCC (Professional Certified Coach)
●  MCC (Master Certified Coach)
szinten szerezhető meg a nemzetközi minősítés.
 
Kiből lehet ACC szintű akkreditált coach?
Az ICF az akkreditáció megszerzését több feltétel együttes meglétéhez köti. Az akkreditációs folyamat során a coachok tanúbizonyságot tesznek szakmai képzettségükről, tapasztalatukról, valamint arról, hogy ismerik és alkalmazzák ICF kompetenciákat és etikai elveket.
1.  Jelentkezési feltételek:
●  60 óra coach-specifikus képzés (ennek megfelel többek között a 60 órás DIADAL coach képzés, BCA, BKF coachképzés, KPMG Executive Coach és Mentor Akadémia, a Samling Coach Képzés)
●  min. 100 óra, melyből 75 óra fizetett, legalább 8 ügyféllel szerzett coaching tapasztalat, melyet legkésőbb a vizsgára jelentkezés időpontjáig kell megszerezni (ez nem feltétele a felkészítő program elvégzésének)
●  10 óra mentor-coaching ICF akkreditációval rendelkező coach vezetésével min. 3 hónapra elosztva
2.  Vizsga:
A vizsga egyrészt egy valós ügyféllel (vele egyetértésben) rögzített valós coaching ülés felvétele, mely min. 20 max. 60 perces, valamint a felvétel szövegének átirata. A hangfelvételt többek között magyar vagy angol nyelven is el lehet küldeni.
A felvétel értékelési szempontjai az ICF Coaching Kompetenciák leírásában, valamint az ICF Etikai Kódexében foglaltak.
A vizsgafelvétel a felkészítő program befejezésétől számított egy éven belül bármikor elküldhető.
A vizsga második része egy online, feleletválasztós, kb. 155 kérdésből álló teszt kitöltése. Az ICF a vizsgára jelentkezés befogadása után küldi a 60 napig elérhető tesztet. A megnyitás után a kitöltésre 3 óra áll rendelkezésre. A teszt az ICF coaching definícióinak, a coach kompetenciáknak és az etikai kódexnek a tárgyszerű tudását hivatott felmérni.
 
Kiből lehet PCC szintű akkreditált coach?
A PCC szintű akkreditáció esetén a jelentkezési feltételek:
●  125 óra coach-specifikus képzés (ennek megfelel többek között a BCA, BKF coachképzés, KPMG Executive Coach és Mentor Akadémia, a Samling Coach Képzés)
●  min. 750 óra, melyből 675 óra fizetett, legalább 25 ügyféllel szerzett coaching tapasztalat, melyet legkésőbb a vizsgára jelentkezés időpontjáig kell megszerezni (ez nem feltétele a felkészítő program elvégzésének)
●  10 óra mentor-coaching ICF akkreditációval rendelkező coach vezetésével min. 3 hónapra elosztva
PCC szinten 1 helyett 2 hangfelvételt kell beadni. Ezen kívül, a feleletválasztós tesztet a PCC szintre való jelentkezés során is ki kell tölteni, kivéve, ha a jelentkező ezt már az ACC szint elérésekor megtette.
 
Miből áll a kétrészes felkészítő program?
A felkészítő program legfeljebb 10 fős kiscsoportban zajlik és két, különálló részből áll:
 
Első rész:
csoportos mentor-coaching:
A 7 órás csoportos mentor coaching során a részvevők a következő témák elmélyült tudásával lesznek gazdagabbak:
●  a sikeres akkreditációhoz szükséges, részletes gyakorlati tudnivalók, tapasztalat-átadás
●  az ICF Etikai Kódexe
●  az ICF által elvárt 11 alapvető coaching kompetencia
A nap folyamán lehetőség lesz a legfontosabb kompetenciákat több, kiscsoportos akvárium-coachingban gyakorolni, amely során a vezetőcoachok részéről értékelő visszajelzést kapnak a résztvevők.
 
Mit vihet magával a felkészítő programról a résztvevő?
●  ICF coaching kompetenciák
●  ICF Etikai kódex
●  beadásra/feltöltésre kész angol nyelvű tanrend a fent említett coachképzésekről
 
Második rész:
egyéni mentor-coaching:
Az egyéni mentor-coaching elsősorban a vizsgára való, testreszabott felkészítést szolgálja.
A csoportos mentor-coaching befejezése után minden résztvevő kiválasztja saját mentor-coachát, akivel kizárólagosan dolgozik az egyéni felkészítő coaching folyamán.
A felkészítőt követő hónapok folyamán 3x1 óra telefonos vagy Skype-on keresztüli coaching ülésre kerül sor. Az ülések során a résztvevő és a  mentor coach közösen meghallgatja a rögzített felvételt (esetleg közösen vesznek részt a felvételen), majd a mentor-coach visszajelzést ad a résztvevő szakmai teljesítményéről.
Tekintettel arra, hogy a szóbeli vizsga nyelve választható, a programban résztvevőknek is lehetőségük nyílik, hogy döntsenek arról, milyen nyelven szeretnék igénybe venni az egyéni mentor-coachingot (angolul vagy magyarul).
 
Mivel támogatjuk a résztvevőket?
Mentor-coachként a vizsgára készülő coachnak segítünk kitölteni és feltölteni adatait, ha szükséges (tekintve, hogy a jelentkezés nyelve angol) az ICF honlapjára és mindvégig segítünk, ha az ICF-fel bármilyen - e témában - szükséges levelezésre sor kerül.
 
Minden coach kollégánknak ajánljuk ezt a programot, mert ezzel a tudásanyaggal és a nyújtott támogatással megszerezhető az ICF ACC és PCC coach minősítés.
Mi hisszük, hogy coachként az ACC és PCC minősítés jelzi szakértelmünket és egyben elkötelezettségünket a coaching szakma iránt és méltóképpen megkülönböztet minket a hazai és nemzetközi piacon.
 
Mentor-coachok:
A programot Magyarország legismertebb coacha, Komócsin Laura és Porpáczy Éva vezetik.

 
KOMÓCSIN LAURA PCC

Az International Coach Federation magyar tagozatának elnöke volt 2008 és 2010 között. Kollegájával, Benedek Nikolettával közösen alkották meg az első magyar coaching modellt, a DIADAL-t (Diagnózis – Iránykijelölés – Alternatívák – Döntés – Alkalmazás – Lezárás). A coach képzéseken általa tartott tantárgyak: coaching alapismeretek, coaching módszertan, eszköztár és tippek-trükkök a coachingban. Számos nagyvállalat közép- és felsővezetőjét támogatta coachként sikerrel, mint például a Magyar Telekom, Telenor, Vodafone, Ericsson, Erste, TNT, Kraft, EGIS stb. Megjelent könyvei: Módszertani kézikönyv coachoknak és coachingszemléletű vezetőknek és 77 tanulságos történet vezetőkről coachoktól és tanácsadóktól. A Haszon Magazin 25 legfontosabb magyar nő listájára választotta 2010-ben és az ELTE kutatása szerint 2011-ben a legismertebb hazai coach
 
 
PORPÁCZY ÉVA ACC

A Business Coach Kft. stratégiai partnereként évek óta mentorál végzett coachokat vállalati gyakorlataik során és oktat a Diadal coach-képzéseken - elsősorban az ICF kompetenciák és etika, az asszertív kommunikáció és a megoldásközpontú coaching témáiban.
Pedagógus háttérrel, kulturális intézményekben, a nonprofit és a kkv szektorban szerzett tapasztalatokkal, közel húsz éve foglalkozik fejlesztéssel. Hét éve coachol vezetőket és team-eket, magyar és angol nyelven.

Mikor és hol lesz a következő program?
A következő csoportos mentor coaching programot az alábbiak szerint tartjuk:
Időpont: 2015. február 5. 9:00-16:00 (ebédszünettel)
Helyszín: 1062 Budapest, Andrássy út 98.
Az egyéni mentor coaching időpontokat személyesen egyeztetjük.
 
Mennyibe kerül a felkészítés?
A felkészítő program ára: 160.000 Ft + ÁFA
A teljes program magában foglalja 7 óra csoportos mentor coachingot, valamint a 3x1 óra egyéni mentor coachingot is angolul vagy magyarul, a feltüntetett szakmai anyagokat, valamint a jelentkezéshez szükséges szakmai és nyelvi segítséget.
További információ:
info@businesscoach.hu vagy
+36-(20)-33-53-769
A jelentkezéshez kérjük töltse ki online jelentkezési lapunkat.

2015. január 9.

Tanulságos történet a vezetőről, akit túlfejlesztettek (?)

Asszertivitás


Ne vigyük túlzásba erősségeinket! Ez volt a mottója egy, a Harvard Business Review által szervezett üzleti reggelinek. Arról volt szó, előfordulhat-e, hogy valakinek van egy rossz tulajdonsága, csiszolandó képessége és - autodidakta módon vagy tréning, coaching segítségével - "túlfejlesztik", és átesik a ló túloldalára. Meséltek olyan vezetőről, aki hajdanán nagyon pesszimista volt, de végül túlzott optimizmusával, kockázatvállalásával csőd közeli állapotba sodorta a vállalatot. Volt, aki autoriter szemléletéről akart váltani, és annyira demokratikussá vált, hogy a döntési folyamatok hossza még a legegyszerűbb esetekben is több nappal megnőtt.




Egy nagyvállalat első számú vezetője felkért, hogy segítsek egy beosztottjának, egy középvezetőnek, hogy jobban tudja érvényesíteni érdekeit a beszállítókkal szemben. Az ügyfél ugyani nem merte felvállalni a konfliktusokat a beszállítók vezetőivel, ezért azok szinte bármit elértek nála. Nem tudta betarttatni sem a határidőket, sem a minőséget, és ha probléma volt, mindig a vezérigazgatónak kellett közbeavatkoznia.
Az ügyfél maga is akart változtatni, mert érezte, hogy nagyon gyakran sérülnek az érdekei. A coach támogatásával fokozatosan lépett ki a komfortzónájából, egyre nagyobb horderejű témákban, egyre magasabb pozícióban lévő emberekkel vette fel a kesztyűt. Aztán a vezérigazgató behívatott:
"Nagyon örülök, hogy a beszállítókkal szemben most már nem a cég marad alul, a vezető jól képviseli érdekeinket. Jó munkát végeztek, sőt talán túl jót is. Azt veszem észre, hogy velem szemben is egyre jobban tudja érvényesíteni az akaratát. Szeretném, ha a kollégával befejeznék a coachingot és velem folytatnák, hogy én is asszertív lehessek vele szemben"


Részlet Komócsin Laura, "77 tanulságos történet vezetőkről coachoktól és tanácsadóktól" című könyvéből

2015. január 8.

Business Coach képzési- és programnaptár 2015. első félév

Kedves Partnereink!
 
Hagyományainkhoz híven, szeretnénk önöknek rövid betekintést nyújtani a 2015. I. félévére tervezett programjainkba, képzéseinkbe, ezen hírlevelünkkel szeretnénk megkönnyíteni a tervezést, elősegíteni a tavalyihoz hasonló sikeres együttműködést.

Program megnevezése:
Időpont:
Ár:
2015. január 09.
60.000 Ft
2015. január 15.
INGYENES
2015. január 27.
60.000 Ft
2015. január 29.
60.000 Ft
2015. február 5.
160.000 Ft
2015. február 12.
45. 000 Ft
2015. február 24.
60.000 Ft
2015. március 03.
INGYENES
2015. március 05.
550.000 Ft/ 5 alkalom
2015. március 12.
60.000 Ft
2015. március 19.
30.000 Ft
2015. március 20.
60.000 Ft
2015. március 26.
1.198.000 Ft
2015. április 15.
INGYENES
2015. április 22.
600.000 Ft
2015. május 5.
30.000 Ft
2015. június 03.
60.000 Ft
2015. június 11.
60.000 Ft

Az egyes képzések nevére kattintva részletes információkat kaphat!

További naprakész információkért kövesse 

Kérdéseikre továbbra is örömmel válaszolunk az info@businesscoach.hu és az

Az itt feltüntetett árak nettó árak, az ÁFA-t nem tartalmazzák.
A programváltoztatás jogát fenntartjuk.

Mary Poppinsban Mr Banks is megváltozott a lánya hatására



Egyik hétvégén a gyerekeimmel a Madáchban megnéztük a Mary Poppinst. Ennek az lett az egyik következménye, hogy mivel épp aktuális volt az új "babysitter" keresése (8 és 11 éves gyerekek mellé kicsit fura elnevezés ugyan), ezért másnap reggel megjelentek a hálószobánkban egy általuk írt hirdetéssel, amiből megtudtam milyen elvárásaik is vannak az Ő Mary Poppinsukkal szemben...
A másik mellékhatása lett ez a blogbejegyzés.


Aki nem emlékszik már pontosan a történetre, az egyik momentum az, hogy Mr Banks (a banktisztviselő édesapa) hallgatott a gyerekei tanácsára és ahelyett, hogy olyanoknak adott volna hitelt mint régen akiknek volt egy jó ötlete, megváltoztatta a korábbi hitelezési feltételt és olyanoknak adott akik jó emberek. Ezért rövid távon ugyan felfüggesztették a munkájából, de hosszabb távon a banknak is jót tett és Őt pedig előléptették és megnégyszerezték a fizetését.



Én is kaptam már tanácsokat a gyerekeimtől hogyan kellene coacholni vagy épp a Business Coach Kft-t építeni. Az előzőre volt anno az az ötletük, hogy társasjátékozzunk az ügyfelekkel team coaching esetén, ennek is köszönhető, hogy megszületett a DIADAL coaching társasjáték, a másodikra az út menti óriásplakát volt az ötletük, ezt még nem próbáltuk ki...

Január 29-én csütörtökön Márton-Koczó Ildikó kolléganőnk tart egy workshopot olyan vezetőknek, akik nem mellékesen ezen szerepük mellett még szülők is. Tehát, kedves vezetők, akik szeretnétek jobb szülök lenni és használni mindazt a tudást, amit a gyereknevelésből a vezetésbe is átemelhetünk, informálódjatok és regisztráljatok az alábbi linken!